Chia sẻ hạt cơm Phật – Từ bi điền

Tác giả: Phước Long, ảnh Hiền Tịnh, Nhật Tuệ

🍁 CHÙA PHƯỚC LONG, Tây Sơn, Bình Định : CHIA SẺ TÌNH THƯƠNG “HẠT CƠM TỪ BI ĐIỀN” LẦN 3 tại bệnh viện Tây Sơn🍁

Bố thí được ví như một loại hương thơm cao quý tỏa ra cùng khắp, tạo ra nhiều tiếng lành, danh thơm cho xóm làng hay cộng đồng nơi chúng ta sinh hoạt. Kinh Tăng Chi Bộ, chương Ba Pháp, Ngài Ananda hỏi Đức Phật:

“Bạch Thế Tôn, loại cây hương gì có mùi hương bay thuận gió, có mùi hương bay ngược gió, có mùi hương bay thuận gió lẫn ngược gió?”

Đức Phật trả lời:

“Này Ananda, tại làng nào hay tại thị trấn nào, có nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng Tăng, tuân giữ năm giới, tâm tánh hiền lương, sống trong nhà với tâm không nhiễm xan tham, bố thí không luyến tiếc với tay rộng mở, thích thú từ bỏ, sẵn sàng được yêu cầu, ưa thích chia xẻ đồ bố thí.
Người như vậy, được các Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và các phi nhân đều tán thán; người đó là loại cây hương quý. Cây hương đó, này Ananda, có mùi hương bay thuận gió, có mùi hương bay ngược gió, có mùi hương bay thuận gió lẫn ngược gió”.

Học theo lời Đức Phật dạy, Bốn chúng đệ tử chùa Phước Long (Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định) mỗi ngày phải thực hành hạnh “Từ bi điền – bố thí” bằng cách tự góp tịnh tài (tùy theo khả năng) để hàng tháng cùng nhau chia sẻ tình thương đến với bệnh nhân tại bệnh viện Tây Sơn (Bình Định).

Sáng ngày 9/7/2023, chư Tăng và Phật tử tại bổn tự đã đến bệnh viện để biếu tịnh tài đợt ba đến với tất cả bệnh nhân. Nguyện cầu Phật lực gia hộ cho mọi người mong khỏi bệnh tật; và hồi hướng đến chư tín chủ và gia đình quý vị cát bảo bình an, đạo tâm kiên cố.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát.
Ban truyền thông CPL, ngày 9.7.2023, Phật lịch 2567.

Chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Chia sẻ hạt cơm Phật
An ủi và động viên
Thăm hỏi
Chúc mau khỏi bệnh
Biếu tịnh tài
Biếu tịnh tài
Động viên
Hoan hỷ
Biếu tịnh tài
Tặng niềm vui
Hoan hỷ
Phụng sự chúng sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *