Chùa Bình Quang, Bình Nghi, Tây Sơn, Bình Định: Thư mời và chương trình Vu lan (2023)

Tác giả: Tin: Bình Quang, ảnh Hiền Nguyên

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN – BÁO HIẾU (2023) – Phật lịch 2567 tại CHÙA BÌNH QUANG – thôn Thủ Thiện Hạ, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni;
Kính thưa quý đạo hữu, Phật tử, thiện hữu tri thức gần xa.

Vì ngày ấy Thánh Tăng đều đủ,

Dầu ở đâu cũng tụ hội về,

Như người thiền định sơn khê,

Tránh điều phiền não chăm về Thiền-na.

(Kinh Vu lan Báo Hiếu).

Mùa Vu lan Báo hiếu, Bổn tự, Bổn đạo chùa Bình Quang cùng nhau tu tập tạo chút ít phước lành hồi hướng trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ và nguyện cầu hai đấng sinh thành, thân bằng quyến thuộc còn tại thế thân tâm yên ổn; và cầu siêu cửu huyền thất tổ nương nhờ Phật lực và sức chú nguyện của chư Tăng Ni trong ngày Tự tứ được siêu sinh lạc quốc.

Chúng con kính thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh. Bổn tự kính mời tất cả vị gần, xa hoan hỷ về chùa tham dự khóa lễ và đồng cầu nguyện quốc thái dân an.

Nam Mô Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát Ma ha tát.
Bình Định, ngày 15/8/2023, Phật lịch 2567.
Bổn tự kính thông báo🙏

Chùa Bình Quang – Bình Nghi, Tây Sơn, Bình Định

👉 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU

Ngày 14 tháng 7 năm Quý Mã (nhằm ngày 29 / 8 / 2023):

– 07h00: Phật tử vân tập

– 08h00: Lễ khai kinh, tụng kinh Vu lan Báo hiếu

– 10h45: Thọ trai

– 13h30: Báo thức và giải khát

– 14h00: Tọa thiền

– 14h10: Tụng kinh Vu Lan và niệm Phật kinh hành

– 15h15: Thuyết pháp:

+ Đề tài: Ý NGHĨA VU LAN và BÁO HIẾU

+ Giảng sư: Đại đức Thích Hiền Đăng

– 16h45: Dược thực

– 19h30: Lễ Sám hối

Ngày 15 tháng 7 năm Quý Mão (nhằm ngày 30 / 8 / 2023):

– 07h00: Phật tử vân tập

– 08h00: Tụng kinh Vu lan – Báo hiếu và dâng Sớ kỳ siêu

– 09h30: Cúng ngọ

– 10h00: Tiến thực chư tiên hương linh tại chùa

– 11h00: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 14h00: Chẩn thí thập loại Cô hồn

– 14h00: Biếu 100 phần quà Vu Lan đến bà con khó khăn

– 16h00: Hoàn mãn.

Chúng con nguyện: Từ bỏ các việc ác, siêng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, là lời chư Phật dạy.🙏

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *