Điếu văn: Tưởng niệm Hòa thượng Thích Nguyên Ngôn – Trụ trì chùa Khánh Sơn, Sài gòn

Tác giả: Hậu học Thích Thiện Hữu

Kính dâng cố Hoà thượng với tất cả lòng thành kính và ngưỡng mộ!

Ngài viên tịch ngày 27 tháng 04 năm Ất Dậu (2005).

 

Hỡi ơi:

Đất Úc Châu chuyển mùa băng giá

Nát nhân gian, nghẹn cả trời sầu

Dù sắt đá cũng động lòng từ tạ

Thầy ra đi, con thức trắng đêm thâu

Hương hoa chí tâm xin cúng

Dâng lên lời mọn tâm thành

Thầy về nát cuộc phù sanh

Để cho huyễn hoặc tan tành khói sương.

 

Kính nhớ giác linh xưa:

Đất Bình Định ứng thân thị hiện

Xã Bình Hoà ứng hoá phàm thân

Chùa Vĩnh Lộc quy y Tam Bảo

Gióng đạo mầu tái tạo cuộc đời

Chốn Nhạn Sơn thệ nguyện xuất trần

Tuổi mười lăm ly gia, theo gót Phật Đà, thoát tục.

 

Kể từ đó:

Trường Thập Tháp, Thành Văn ngày đêm khổ luyện;

Trí giác như mặt trời bất biến

Nguyên Ngôn sâu thể nước nguồn, hạnh từ dạo ấy chảy tuôn;

Tuệ giác sáng luôn bất kể.

 

Để rồi,

Nếp Phương đông giữ gìn nguyên thể

Ứng đối như Nho phong đúc vẻ

Vườn Như Lai lập chí vun bồi

Nói năng đúng mực mẫu khuôn.

Năm mười tám căn lành trưởng dưỡng;

Sa Di giới pháp tinh ba

Tuổi hai mươi căn tánh thuần hoà;

Giới thể từ đây thêm lớn.

 

Tức thì:

Chốn Thập Tháp đêm ngày un đúc

Cõi Phật tâm triết lý nhập tâm

Việt-Hán, Nho gia đến lúc uyên thâm

Ấn Quang, Việt Nam Phật Đường, kết duyên thọ giáo

Bao nhiêu phiền não, cúi đầu nghe pháp của Thầy

Không giờ rảnh, thức suốt đêm thâu, phòng đọc sách đèn dầu hiu hắt.

Pháp hữu xa gần kính quý

Người đời cũng phải nể vì.

 

Ân sư hỡi, còn đâu:

Lớp Sơ Đẳng Thiện Hoà, chùa Giác Ngộ từ bi

Mở bày “Tám Điều Giác Ngộ”, kẻ trí từ đó tỉnh bừng;

Miền Ấn Quang, pháp âm không ngừng

“Tâm Kinh Bát Nhã” thường tuyên thuyết

Chỉ thẳng phàm thánh chẳng hai

Đâu ngại gian nan thử thách

Trường Hạ Tuyền Lâm, thuyết pháp thao thao

“Pháp Bảo Đàn Kinh” văn bất tuyệt

Chân tâm nơi “Thủ Lăng Nghiêm”…

Chùa Vĩnh Nghiêm chỉ bày “Đại Thừa Khởi Tín”.

 

Ân sư hỡi, còn đâu:

“Bồ Đề Tâm Luận” dõng phát, giảng dạy “Bát Thức Quy Củ”

Chốn Lan Nhã Bồ Đề, Ni đồ, Phật tử rõ ràng pháp tánh

Chùa Hưng Phước, giảng “Bách Pháp Minh Môn”

Tăng chúng, tín đồ hồi quy đại thừa “Duy Thức”

Mọi người thấu rõ đường về

Tăng-Ni, đề huề tánh giác.

 

Nhưng bây giờ thì, ôi thôi:

Sao Bắc Đẩu trên trời rụng xuống

Nẻo Không Môn Thầy quyết ra đi

Miền Thiếu Thất đìu hiu trống vắng

Mặc Tăng-Ni đau thấu tâm can

Mặc cỏ hoa khô héo lụn tàn

Thầy quyết trở về chốn cũ.

Vô thường ra tay tiếp đón

Thầy vào cõi ấy, Chân Thường;

Pháp âm vẫn mãi ngàn muôn;

Con cứ tưởng Thầy còn nơi đó.

 

Từ nay:

Phương trời cách trở

Nẻo nhân gian in bóng Thầy đi

Chùa Khánh Vân vắng vẻ quạnh hiu

Tăng chúng xôn xao mất hướng

Đất Sài Gòn nỉ non tiễn biệt

Đàn hậu học kính tiếc ngậm ngùi!

 

Thôi thì:

Kính xin Thầy nhẹ bước tiêu dao

Nơi Cực Lạc thoát vòng sanh diệt

Để lại hoa thơm cỏ biếc

Hạnh đức một nét tinh anh

Cát bụi cũng ngát tâm thành

Dâng lời bái biệt Tử sanh một lần!

 

Lòng con cũng:

Khắc cốt bậc Đống lương Phật pháp

Ghi tâm ân nghĩa Sư-đồ

Kẻ uống nước nhớ mãi về nguồn

Luôn khắc dạ những lời di huấn

Chén trà đạo ba tuần dâng cúng

Nén tâm hương phủ phục Phật tiền

Xin Thầy rẽ ngã tử sinh

Lời kinh tụng thay lời tiễn biệt

Chỉ mong câu “Đàm Hoa Lạc Tận”

Cõi dương trần ai thiết tâm thành!!

 

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ thập nhị thế, Nhạn Sơn Đường Thượng, Khánh Vân trụ trì, huý thượng Thị hạ Lộc, tự Thành Văn, hiệu Nguyên Ngôn Hoà Thượng chứng minh!

Cựu học Tăng Chùa Giác Ngộ – Ấn Quang – Vĩnh Nghiêm

Hậu học Thích Thiện Hữu thành tâm kính lễ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *