Điếu văn: Tưởng niệm Hòa thượng thượng MINH hạ CẢNH

Tác giả: Thiện Hữu

Điếu Văn: HUỆ QUANG TÌNH MUÔN THUỞ – Tưởng niệm Hòa thượng thượng MINH hạ CẢNH – Tọa chủ Phật học Huệ Quang, Sài gòn.

Hỡi ôi!

Mưa giăng Phật Tổ

Nắng đổ Huệ Quang

Lệ Tu Viện khóc tiễn hiền Tăng

Khói Tòng Lâm hương trầm vội tắt.

Chuông Thiền môn dứt bặt

Trống Bát nhã ngưng vang

Trời Tân Phú phủ một màu tang

Mây thành phố như không di chuyển!

 

Kính nhớ giác linh Thầy!

Hơn 80 năm trước, đất Cao Lãnh bắt đầu đời sống mới

Tỉnh Kiến Phong một chú bé trọn lành

Năm Đinh Sửu mượn ngũ uẩn tái sanh

Tỏa bóng mát tận làng quê diệu mật.

Hạt giống Phật sớm ươm mầm bao thuở

Gặp duyên lành bổng nở đóa hoa thơm

Quyết tu hành đền trả nợ núi sông

Dâng tâm nguyện đẹp lòng Cha và Mẹ.

Năm lên 8, Chùa Long An-Sa đéc, theo đại sư Hành Trụ thế phát xuất gia

Tuổi đủ 10, chốn tổ Kim Huê, nương đức tổ Chánh Quả bồi cành thọ giới

Pháp danh Minh Cảnh, hiểu rõ tài sắc, lợi danh cơn gió thoảng

Đạo hiệu Chơn Đài, thẩm thấu buồn-giận, ghét thương bóng vô thường!

 

Kể từ đó:

Duyên lành tái ngộ chốn lưu phương

Kiếp trước Thầy trò gặp lại

Tại Liên Hải Học Đường

Được Trí Tịnh Thượng Nhân mến thương nhận làm đệ tử.

Có lúc trầm tư nơi Linh Sơn Cổ Tự

Có khi ôm ấp chí nguyện Thượng sĩ xuất trần

Đêm liền đêm hầu cận bậc chân nhân

Năm cùng tháng đượm nhuần ân giáo dưỡng.

Cùng chúng bạn, tại Ấn Quang Phật Đường, sôi kinh nấu sử

Theo gót Thiền sư Nhất Hạnh, thẳng tiến thế học song hành

Một mình vân du đến đất Thần Kinh

Chùa Từ Hiếu thọ học với quý Ôn đạo cao đức trọng.

Nét chữ còn thơm

Tâm lành sống mãi!

 

Nơi đây thật là:

Minh tâm sáng như ngọc

Cảnh trí tợ thủy lưu

Chơn đăng chiếu muôn phương

Đài lành soi bốn chúng!

 

Có những khi:

Giảng dạy ở Long Xuyên, trường Thoại Ngọc Hầu

Nhận trách nhiệm Hiệu Trưởng Bồ Đề trên Long Khánh

Xem Tư Tưởng Vạn Hạnh, nhìn trang bìa sẽ thấy Nguyễn Hữu Danh;

Đọc Giác Ngộ Tuần Báo, xem truyện xưa bắt gặp Đồ Khùng.

Đồ tôn hết lòng ngưỡng mộ

Tử điệt chẳng dám khinh thường!

Thay Trưởng lão Hòa thượng Huệ Hưng kế vị Huệ Quang Tu Viện

Nhận tín tâm của Tăng-Ni, Phật tử, gánh vác Chánh Đại Diện Quận Tân Bình

Mở lớp Sơ Cấp Giác Lâm, đến lớp sớm chiều giảng dạy

Giáo thọ Cao Cấp Phật Học, đóng góp khóa I, khóa II.

Giáo dục vẫn con đường dài

Hoằng pháp bao la trước mắt

Ngã-nhân chỉ là gan tất

Phật tánh vốn sẳn xưa nay!

 

Kính bạch giác linh Thầy:

Những tưởng, lập trường dịch thuật, xuất bản Từ Điển Phật Học Huệ Quang là đủ

Giám Đốc Trung Tâm, ấn hành tác phẩm phục vụ giáo dục, hoằng pháp, chuyên tu

Nào ngờ, Phó Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Phật Học, Hội Đồng Chứng Minh, Cố Vấn

Rồi Tam Sư đàn giới, Phổ Quang, Tòng Lâm, Làng Mai Pháp Quốc, Thái Lan.

Khó khăn gian truân cực nhọc

Xa xôi hẻo lánh chẳng sờn lòng

Miễn sao thành khuôn vàng thước ngọc

Cho giới tử trực nhận tâm tông!

 

Thật là:

Tu Viện đêm ngày dịch thuật, MINH tâm dũng lược, góp phần sùng hưng đạo pháp;

Huệ Quang tháng năm trước tác, CẢNH trí tùy duyên, chung tay nhiếp hóa chúng sinh.

 

Gần cuối cuộc đời:

Trùng kiến đạo tràng, đền đáp ân sâu Tam bảo

Dựng xây lớp học, tài bồi đào tạo Tăng tài

Nào hay một thoáng vô thường

Phút chốc trở về tịch diệt.

Hoài bảo còn dang dỡ

Chưa thỏa chí tâm nguyền

Phật điện chưa hoàn tất

Nhắm mắt dứt muôn duyên!

 

Thế là:

82 năm dạo gót Ta Bà, đi-đứng-nằm-ngồi, ân đức cao vời thành sông núi;

49 mùa vui trong Bát Nhã, nói-im-động-tịnh, nghĩa tình trọn vẹn hóa đất trời.

 

Quả thật đời Thầy:

Một bát hành thiện pháp

Ba y chở đạo mầu

Thong dong nếp áo nâu

Tự tại nguồn tỉnh thức!

 

Chúng con nơi này:

Cùng vũ trụ khóc thương lòng tê tái

Với sơn hà nức nở tiễn hiền Tăng

Dẫu ra đi nhưng tình Thầy sống mãi

Những muộn phiền cũng chấp cánh thơ bay!

Ai về nghe gió hát

Thoát khỏi kiếp tử sinh

Tu Viện vẫn yên bình

Huệ Quang tình muôn thuở!!!

 

Thứ Ba, 16-10-2018-Mậu Tuất. Chùa Phật Tổ, Úc Châu

Con Thiện Hữu đê đầu đảnh lễ (Thị giả Cố Hòa thượng Huệ Hưng năm nào).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *