Góp một bàn tay xây Trường Đại học Sakya Buddha – Hoa Kỳ (Kỳ 12)

Tác giả: Bồ đề Phật quốc

Trường Đại học Sakya Buddha – Hoa Kỳ, do thầy Thích Huyền Châu sáng lập.

Tọa lạc tại: 3404 Westminster Ave, Santa Ana, CA 92703, USA Cellphone: (714) 328-6087.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *