Hoạt động ngoại khoá – Lan toả tinh thần lục hoà cọng trú

Tác giả: Ban truyền thông CPL

ĐẢNH LỄ SƯ ÔNG THẬP THÁP
ĐỐT LỬA TRẠI
CHƠI TRÒ CHƠI LỚN “THỈNH PHẬT VỀ LÀNG”
THIỀN HÀNH và TRÒ CHƠI TRÊN BÃI BIỂN
—————————
TUẦN LỄ KHOÁ SINH HOẠT HÈ “TUỔI TRẺ ĐẤT VÕ – 2024” tại chùa Phước Long (Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định). Từ ngày 7 đến 13/6/2024 (nhằm ngày 2-8/5/Giáp Thìn), Phật lịch 2568.

Ngày 13/6/2024 (nhằm ngày 8/5/Giáp Thìn), Phật lịch 2568; Ban tổ chức cho các khóa sinh tham gia các hoạt động ngoại khoá, rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần đồng đội sẽ tạo nên sức mạnh để chuyển hóa những tính xấu và hướng tới lối sống đạo đức.

Tinh thần lục hoà cọng trú dường như được các khoá sinh thực hiện một cách đầy hồn nhiên và nhựa sống của tuổi trẻ đã thúc đẩy các bạn tạo ra những cảm xúc tuyệt vời nhất. Chúng ta không ngừng nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc, và rồi hạnh phúc lại tự tìm đến như đã được sắp đặt tự bao giờ.

“Người muốn sửa trị tùng lâm mà chẳng lo việc được tình người, thì chốn tùng lâm không thể sửa trị được. Muốn được tình người mà chẳng lo việc tiếp dẫn kẻ dưới, thời tình người không thể thu được. Chuyên cần tiếp kẻ dưới mà chẳng biện biệt được người hiền kẻ bất tiếu, thời kẻ dưới không thể tiếp được. Lo việc biện biệt người người hiền kẻ bất tiếu, nếu lại ghét kẻ hay nói lỗi, ưa kẻ thuận theo mình, thời không thể phân biệt được người hiền kẻ bất tiếu. Duy kẻ sĩ hiển đạt thì chẳng ghét kẻ hay nói lỗi, chẳng ưa kẻ thường thuận mình, mà chỉ lấy cái đạo lý để noi theo, nên không những thu được tình người mà chốn tùng lâm cũng sửa trị vậy.”
(Thiền lâm bảo huấn, q.2, bài số 112).

Nguyện cầu Phật lực gia hộ cho quý Phật tử và các khóa sinh Bồ đề tâm tăng trưởng, gia đình cát bảo bình an.
Chúc tất cả khóa sinh trải nghiệm đầy an lạc và thành tựu tuệ giác.

Ban truyền thông CPL

Sư ông Thập Tháp ôn tồn dạy bảo các khoá sinh
Kính lễ Người, bậc thạch trụ Phật pháp
Tham quan và đảnh lễ chánh điện chùa Di Đà
Phước duyên không hề nhỏ của các khoá sinh
Dâng lễ
Thành kính
Từng bước chân an lạc
Dưới bóng từ quang
Lòng hỷ lạc vô biên
Lắng nghe chương trình sinh hoạt trại
Ban tổ chức chấm điểm nấu ăn của từng trại
Hình như món này là sở trường
Thiên thần quét lá
Tinh tấn lấn át đội bạn
Gươm báu diệt đao binh
Nhẫn nhục hạ gục tất cả
Bố thí nhiếp phục tất cả
Dựng trại là một nghệ thuật
Kỹ năng sinh tồn
Thỉnh Phật về làng
Phật ngồi cho vững nhé
Kỹ năng tâm linh
Không ngừng nỗ lực
Sư ông thăm hỏi các khoá sinh
Tình thầy bền vững giữa muôn trùng sóng gió
Phút giây thiêng liêng
Chúc tất cả khoá sinh cố gắng học tập, thường làm công quả, trau giồi giới đức
Chèo thuyền trên cát, không hề tan tác
Kéo co, dùng trí không dùng lực
Tham quan và đảnh lễ chùa Nhạn Sơn ( Ông Đỏ – Ông Đen)
Người cho con tiếng cười, con gửi lại yêu thương
Hành trình nào rồi cũng đến hồi kết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *