Hội thi thuyết trình báo tường

Tác giả: Ban truyền thông CPL

TUẦN LỄ KHOÁ SINH HOẠT HÈ “TUỔI TRẺ ĐẤT VÕ – 2024” tại chùa Phước Long (Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định). Từ ngày 7 đến 13/6/2024 (nhằm ngày 2-8/5/Giáp Thìn), Phật lịch 2568.

Ngày 10/6/2024 (nhằm ngày 5/5/Giáp Thìn), Phật lịch 2568; Hội thi bích báo với chủ đề Cuộc đời Đức Phật. Đây là một chương trình mang tính chất xây dựng nội tâm trẻ thơ, kích thích tính sáng tạo và cách ứng biến thời gian một cách linh hoạt.

“Truyền trì đạo pháp, quý nhất ở chỗ chân thật với hết thảy. Phân biệt điều tà chính, gạt bỏ mọi vọng tình, đó là cái thật trị tâm. Biết nhân quả rõ tội phúc, đó là cái thật tháo lý. Hoằng đạo đức, tiếp thập phương lui tới, đó là cái thật của trụ trì. Lượng tài năng, giao phó việc, đó là cái thật dùng người. Xét ngôn và hành, quyết định nên hay không nên, đó là cái thật cầu hiền. Nếu không giữ lòng thành thật, chỉ chuộng lừa dối hư danh, đối với đạo lý thời chẳng có ích lợi gì. Vì thế nên, cái tháo lý của con người, cần nhất ở chỗ thành thật. Nếu cứ giữ một mực như thế không biến đổi, thì dẫu rằng việc di hiểm đến đâu cũng có thể nhất chí được”.

(Thiền lâm bảo huấn, q.1, bài số 17).

Chúc tất cả khóa sinh trải nghiệm đầy an lạc và thành tựu tuệ giác. 

Ban truyền thông CPL.

Trong khoảng thời gian chưa đầy 18 tiếng, các khoá sinh Tuổi trẻ đất võ 2024 đã cho ra những bài báo rất đẹp và xuất sắc
Ban giám khảo cuộc thi
Chúng Thiên Thần hoạ đức Phật bằng sự hồn nhiên
Phật tử Mến đưa ra nhận xét
Chúng Bố thí với chủ đề Cúng dường tối thượng
Phật tử Hiểu chấm điểm
Chúng Trì giới với chủ đề xuất gia tìm đạo
Sư cô Tánh Hoà (Nha Trang) nhận xét tổng quan
Chúng Thiền định với chủ đề Đức Phật đản sanh
Trí tuệ Ba la mật, quật ngã tham sân si, với chủ đề thuyết pháp độ sanh
Đang trầm tư gì đó các bạn!!
Chúng Nhẫn nhục chinh phục tất cả, với chủ đề Giác ngộ
Thượng toạ trưởng BTC có lời khâm khen đến tất cả chúng
Mọi sự thành công đều bắt đầu từ tinh tấn, với chủ đề Niết Bàn
Thầy Pháp Hiền (Sài Gòn) đưa ra nhận xét
Phỏng vấn khán giả
Khoá sinh hoạt hè Tuổi trẻ đất võ 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *