Thiệp mời và chương trình lễ Huý kỵ cố Hoà thượng THÍCH VIÊN TÁNH – Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang, 2023

Tác giả: Tây Thiên

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nếu không có Thế Tôn

Nếu không có Diệu Pháp

Nếu không có Tăng Ðoàn

Làm sao con may mắn

Ðược pháp lạc hôm nay?

(Thiền môn Nhật tụng – Nhất Hạnh thiền sư).

Kính niệm ân thầy tổ, Bốn chúng đệ tử chùa Tây Thiên kính thiết hương hoa cúng dường kỵ nhật lần 03 cố Hoà thượng Ân sư: Đạo hiệu thượng VIÊN hạ TÁNH – Viện chủ chùa Tây Thiên.

Chúng con kính thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni hoan hỷ quang lâm chúng minh trai lễ.

Bổn tự kính mời quý đạo hữu, Phật tử cùng chư thiện tín gần xa về chùa dự lễ.

Thời gian: Ngày 30 – 01 và 02 / 8 / Quý Mão, (tức thứ 5, 6 và 7, ngày 14 – 15 và 16 / 9 /2023).

Địa chỉ: Chùa Tây Thiên (104/5 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang)

Sự hiện diện của quý vị làm cho buổi lễ tăng thêm sự trang trọng và đầy tình đạo vị.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ tát.

Bổn tự kính mời.

Chương trình lễ Húy kỵ cố HT. Thích Viên Tánh

Chương trình lễ Húy kỵ:

Ngày 30 / 07 / Quý Mão (nhằm ngày 14 / 09 / 2023)

– 08h00: Chương trình Hạt cơm Phật – Phước lành bố thí

   + Biếu 300 phần quà (gồm 5kg gạo và 1 thùng mì)

   + Tặng 600 suất chay (200 suất bún, 200 suất nui, 200 ổ bánh mì nhân chay).

   Tại đảo Trí Nguyên, P. Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang.

Ngày 01 / 08 / Quý Mão (nhằm ngày 15 / 09 / 2023)

– 04h00: Thức chúng

– 04h15: Công Phu khuya

– 05h15: Chấp tác

– 06h00: Điểm tâm

– 08h00: Khai kinh bạch Phật

– 08h30: Tụng kinh Hồng Danh và Kim Cang

– 09h45: Cúng ngọ

– 10h00: Cúng tiến giác linh Hòa thượng Ân sư

– 10h30: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 14h00: Tụng kinh Phổ Môn và Di Đà

– 15h00: Chẩn tế

– 17h00: Dược thực

– 19h00: Tụng kinh Di Giáo.

Ngày 02 / 08 / Quý Mão (nhằm ngày 16 / 09 / 2023)

– 04h00: Thức chúng

– 04h15: Công Phu khuya

– 05h15: Chấp tác

– 06h00: Điểm tâm

– 07h00: Chư Phật tử vân tập

– 08h30: Cung nghinh chư tôn thiền đức

– 09h00: Cúng ngọ

– 10h00: Lễ tưởng niệm húy kỵ Hòa thượng Ân sư

– 10h30: Cúng dường trai Tăng (100 vị)

– 12h00: Hoàn mãn.

Kính mời Bốn chúng đệ tử hoan hỷ đồng tham dự các khóa lễ trên để cúng dường lên Giác linh Hòa thượng Ân sư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *