Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang kính mời tham dự: Khoá lễ ngũ bách danh – chủ nhật ngày 8/5 âm lịch

Tác giả: Tây Thiên

🍁Kính mời tham dự: LỄ LẠY NGŨ BÁCH DANH🙏chủ Nhật tuần đầu của tháng🍁
🌿 Thời gian: 25/6/2023 (nhằm ngày 8/5/Quý Mão), Phật lịch 2567.
🌿 Tại chùa Tây Thiên, 104/5 Trần Phú phường Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang.

🌱🌱🌱

Lời Đức Phật dạy:
“Thụ động và không hăng hái là chướng ngại cho tài sản. Không trang sức, không tô điểm là chướng ngại cho dung sắc. Hành động không thích ứng là chướng ngại cho bệnh. Ác bằng hữu là chướng ngại cho giới đức. Không chế ngự các căn là chướng ngại cho Phạm hạnh. Lừa dối là chướng ngại cho các bạn bè. Không học tập là chướng ngại cho nhiều trí. Không nghe, không hỏi là chướng ngại cho trí tuệ. Không có chú tâm, không có quán sát là chướng ngại cho các pháp. Tà hạnh là chướng ngại cho Thiên giới. Này các Tỷ-kheo, đối với mười khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được ở đời này, mười pháp này là những chướng ngại..” (Kinh Tăng chi bộ – phẩm Khả lạc).

Hàng tháng vào ngày chủ Nhật vào tuần đầu của tháng quý Phật tử và thiện tín xa gần cùng nhau về chùa Tây Thiên tham dự khóa “Lễ lạy ngũ bách danh – Quán Thế Âm Bồ tát”, đây là khóa tu chuyên hành trì 500 danh hiệu Đức Bồ tát Quá Thế Âm.

Chúng con kính thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh,
Bổn tự kính mời quý Phật tử, đạo hữu gần xa về chùa tham dự.

Bồ tát Quán Thế Âm

🌿CHƯƠNG TRÌNH:

👉 Ngày 25 tháng 6 năm 2023 (nhằm ngày 08/5/Quý Mão), Phật lịch 2567:

– 08h00 : Thời khoá 01: Khai kinh bạch Phật
+ Trì chú Đại Bi và lạy 150 lạy ngũ bách danh

– 09h30 : Thời khoá 02:
+ Trì chú Đại Bi và lạy 150 lạy ngũ bách danh

– 14h00 : Thời khoá 03:
+ Trì chú Đại Bi và lạy 200 lạy ngũ bách danh

– 15h15 : Hoàn mãn.

Kính chúc quý vị vô lượng an lạc.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Tát.
Bổn tự kính mời🙏🙏🙏

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *