Đăng ký tham gia khóa Huân tu 7 ngày “Tuổi trẻ Phật giáo Đất Võ – 2024” tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Ban điều hành

THÔNG BÁO TUẦN LỄ KHOÁ HUÂN TU MỞ RỘNG “TUỔI TRẺ PHẬT GIÁO ĐẤT VÕ – 2024”

Kính gửi quý Phật tử và các bạn trẻ!

Sách Thiền lâm bảo huấn dạy rằng: “Cử nhất cương tắc chúng mục trương, thỉ nhất cơ tắc vạn sự huy” nghĩa là Nhắc một mối giềng lưới, thì mọi mắt lưới đều mở rộng, hư một cơ hội thì muôn việc điều hỏng.

Hầu như cương kỷ không được chấn chỉnh thì tùng lâm không được hưng thịnh. Duy có cổ nhân, mới xét gốc để chỉnh ngọn, nên các ngài chỉ lo pháp độ không được nghiêm chỉnh, không lo người học đạo không có nơi để tu, mà nơi chốn đó chính phải là nơi công cộng. Nay những người làm chủ ở các nơi, đều lấy việc tư lẫn vào việc công, lấy phần ngọn để chỉnh phần gốc. Người trên chỉ vụ lợi không nghĩ tới đạo, kẻ dưới thì cướp lợi không đoái đến nghĩa. Trên dưới rối bời, khách chủ hỗn loạn, làm sao các nột tử có thể quay về đường chính mà làm hưng thịnh tùng lâm được vậy ư? (Thiền lâm bảo huấn, bài số 267).

Chùa Phước Long (Tây Sơn – Bình Định) trân trọng thông báo khai mở Khóa huân tu mở rộng Tuổi Trẻ Phật Giáo Đất Võ – 2024, dành cho các bạn trẻ.

Thời gian: 7 ngày, từ ngày 15 đến 21/06/2024 (nhằm ngày 10 – 16/5/Giáp Thìn), Phật lịch 2568.

Địa điểm: Chùa Phước Long, 33 Trần Quang Diệu (Phú Phong, Tây Sơn – Bình Định).

Nội dung khóa huân tu:

Thiền hành: Thực tập thiền định, tịnh tâm và lắng nghe bản thân.

Học kỹ năng sống: Phát triển các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian và cảm xúc.

Sáng tạo nội dung video: Học cách quay dựng video, kể chuyện bằng hình ảnh và lan tỏa thông điệp tích cực.

Học Phật pháp: Tìm hiểu về giáo lý nhà Phật, áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.

Sinh hoạt ngoại khóa: Tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, gắn kết tình bạn.

Lưu ý:

– Các khóa sinh ở lại tại chùa

– Hoặc tối có thể về nhà và sáng hôm sau quay trở lại chùa để tham dự tiếp.

– Sau khi khóa tu hoàn mãn, các bạn sẽ được tham gia một chuyến dã ngoại đến thành phố biển Nha Trang xinh đẹp.

Cách thức đăng ký:

Vui lòng đăng ký trực tiếp tại chùa hoặc qua số điện thoại 0399564696 (T. Hiền Nguyên) trước ngày 14/06/2024

Phí tham dự: Hoàn toàn miễn phí

Trân trọng kính mời quý Phật tử và các bạn trẻ tham dự khóa tu ý nghĩa này.

Ban tổ chức

Kính thông báo.

* Ngày 1: Ngày 15 tháng 06 năm 2024 (nhằm ngày 10/05/Giáp Thìn)

– 06h30: Khóa sinh tập trung, nhận thẻ đeo sắp xếp hành lý, ổn định chỗ

– 07h00: Sinh hoạt:

  + Phân chia, hướng dẫn nội quy chương trình sinh hoạt

  + Người hướng dẫn: Thầy Hiền Đăng, Hiền Nhân, Hiền Lai, Hiền Nguyên

– 09h00: Khai mạc khóa tu:

+ Hội chúng lắng nghe lời khuyến tấn của thầy Trụ trì chùa phước Long

+ Khóa lễ cầu quốc thái dân an

– 11h00: Thọ trai (ăn cơm trong chánh niệm)

– 12h00: Chỉ tịnh

– 14h00: Thức chúng

– 14h15: Tụng chú Đại bi và kinh Thiền môn nhật tụng

– 15h15: Học tập

+ Đề tài: Kỹ năng sống khi gặp nghịch cảnh

+ Giáo thọ: Thầy Hiền Đăng, Hiền Nhân, Hiền Lai, Hiền Nguyên

– 17h00: Dùng cơm chiều vệ sinh nhân

– 19h00: Tụng chú Đại bi và kinh Vu lanBáo hiếu

– 20h00: Sinh hoạt (đọc sách thư giãn)

– 22h00: Chỉ tịnh

* Ngày 2: Ngày 16 tháng 06 năm 2024 (nhằm ngày 11/05/Giáp Thìn)

– 04h15: Thức chúng

– 04h30: Công phu khuya

– 05h45: Chấp tác (dọn dẹp theo công việc đã được chia)

– 06h45: Điểm tâm sáng (ăn trong chánh niệm)

– 07h45: Thực tập thiền tọa 

– 08h00: Tụng chú Đại bi và kinh Thiền môn nhật tụng

– 09h15: Học Phật pháp:

+ Đề tài: Những lời dạy căn bản của đức Phật

+ Giáo thọ: Thầy Hiền Đăng

– 11h00: Thọ trai (ăn cơm trong chánh niệm)

– 12h00: Chỉ tịnh

– 14h00: Thức chúng

– 14h15: Tụng chú Đại bi và kinh Thiền môn nhật tụng

– 15h15: Học tập:

+ Đề tài: Hỗ trợ mọi người bằng phương pháp Tứ nhiếp pháp

+ Giáo thọ: Thầy Hiền Đăng, Hiền Nhân, Hiền Lai, Hiền Nguyên, Hiền Giác

– 17h00: Dùng cơm chiều và vệ sinh cá nhân

– 19h00: Trì chú Đại bi và tụng kinh Vu lanBáo hiếu

– 20h00: Sinh hoạt (đọc sách thư giãn)

– 21h30: Ngồi thiềnthực tập tỉnh thức

– 22h00: Chỉ tịnh

* Ngày 3: Ngày 17 tháng 06 năm 2024 (nhằm ngày 12/05/Giáp Thìn)

– 04h15: Thức chúng

– 04h30: Công phu khuya

– 05h45: Chấp tác (dọn dẹp theo công việc đã được chia)

– 06h40: Điểm tâm sáng trong chánh niệm

– 07h45: Thực tập thiền tọa 

– 08h00: Tụng chú Đại bi và kinh Thiền môn nhật tụng

– 09h15: Học Phật pháp:

+ Đề tài: Tuổi trẻ và hướng đi theo Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Sigàlovàda sutta)

+ Giáo thọ: Sư cô Tánh Hòa

– 10h15: Học Phật pháp:

+ Đề tài: Đạo Phật

+ Giáo thọ: Thầy Hiền Trụ

– 11h00: Thọ trai (ăn cơm trong chánh niệm)

– 12h00: Chỉ tịnh

– 14h00: Thức chúng

–14h15: Tụng chú Đại bi và kinh Thiền môn nhật tụng

– 15h15: Học Phật pháp:

+ Đề tài: Hướng đến con đường Thánh thiện

+ Giáo thọ: Thầy Nhựt Lâm

– 16h00: Học tập:

+ Học tiếng anh căn bản và cách phát âm và trò chơi lớn: “Hiểu ý đồng đội”

+ Hướng dẫn: Thầy Hiền Nguyên

– 17h00: Dùng cơm chiều vệ sinh nhân

– 19h00: Tụng chú Đại bi và kinh Vu lan – Báo hiếu

– 20h00: Sinh hoạt (đọc sách thư giãn)

– 21h30: Ngồi thiềnthực tập tỉnh thức

– 22h30: Chỉ tịnh

* Ngày 4: Ngày 18 tháng 06 năm 2022 (nhằm ngày 13/05/Giáp Thìn)

– 04h15: Thức chúng

– 04h30: Công phu khuya

– 05h45: Chấp tác (dọn dẹp theo công việc đã được chia)

– 06h40: Điểm tâm sáng trong chánh niệm

– 07h45: Thực tập thiền tọa 

– 08h00: Tụng chú Đại bi và kinh Thiền môn nhật tụng

– 09h15: Học Phật pháp:

+ Đề tài: Sáu con đường tu tập của Bồ tát

+ Giáo thọ: Thầy Hiền Nhân

– 10h15: Học Phật pháp:

+ Đề tài: Bước đầu học Phật

+ Giáo thọ: Thầy Hiền Ấn

– 11h00: Thọ trai (ăn cơm trong chánh niệm)

– 12h00: Chỉ tịnh

– 14h00: Thức chúng

– 14h15: Tụng chú Đại bi và kinh Thiền môn nhật tụng

– 15h15: Học tập:

+ Học tiếng anh căn bản và cách phát âm (tiếp theo)

+ Hướng dẫn: Thầy Hiền Nguyên

– 17h00: Dùng cơm chiều vệ sinh nhân

– 19h00: Tụng chú Đại bi và kinh Vu lan – Báo hiếu

– 20h00: Khơi nguồn sáng tạo với đề tài: “Biến hóa khôn lường

– 21h30: Ngồi thiềnthực tập tỉnh thức

– 22h00: Chỉ tịnh

* Ngày 5: Ngày 19 tháng 06 năm 2022 (nhằm ngày 14/05/Giáp Thìn)

– 04h15: Thức chúng

– 04h30 Công phu khuya

– 05h45: Chấp tác (dọn dẹp theo công việc đã được chia)

– 06h45: Điểm tâm sáng trong chánh niệm

– 07h45: Thực tập thiền tọa (tại giảng đường)

– 08h00: Học Phật pháp:

+ Đề tài: Xuất gia là con đường cao đẹp nhất

+ Giáo thọ: Thầy Thích Huyền Châu (Sáng lập Trường Đại học Sakya tại Mỹ quốc)

– 10h00: Tụng chú Đại bi và kinh Thiền môn nhật tụng

– 11h00: Thọ trai (ăn cơm trong chánh niệm

– 12h00: Chỉ tịnh

– 14h00: Thức chúng

– 14h15: Tụng chú Đại bi và kinh Thiền môn nhật tụng

– 15h15: Học tập:

+ Kỹ năng truyền thông Phật pháp

+ Hướng dẫn: Phật tử Quang Long Định

– 17h00: Dùng cơm chiều vệ sinh nhân

– 19h00: Tụng chú Đại bi và kinh Vu lan – Báo hiếu

— 20h00: Sinh hoạt (đọc sách thư giãn)

– 21h30: Ngồi thiềnthực tập tỉnh thức

– 22h00: Chỉ tịnh

* Ngày 6: Ngày 20 tháng 06 năm 2022 (nhằm ngày 15/05/Giáp Thìn)

– 04h15: Thức chúng

– 04h30: Công phu khuya

– 05h45: Chấp tác (dọn dẹp theo công việc đã được chia)

– 06h45: Điểm tâm sáng trong chánh niệm

– 07h15: Xuất phát đến chùa Bình Quang

– 08h30: Tụng chú Đại bi và kinh Phổ Môn

– 09h30: Giao lưu cùng đạo hữu Phật tử chùa Bình Quang

– 11h00: Thọ trai (ăn cơm trong chánh niệm)

– 12h00: Hội chúng trở về chùa Phước Long nghỉ trưa

– 14h00: Thức chúng

– 14h15: Tụng chú Đại bi và kinh Thiền môn nhật tụng

– 15h00: Thi giáo căn bản

– 16h00: Thi phát âm tiếng Anh căn bản

– 17h00: Dùng cơm chiều vệ sinh nhân

– 19h00: Tụng chú Đại bi và tụng kinh Vu lan – Báo hiếu

– 20h00: Trà đạo:

+ Chủ đề: Pháp vị Thiền môn

+ Hướng dẫn: Thầy Hiền Đăng cùng Tăng chúng Chùa Phước Long

– 21h30: Ngồi thiềnthực tập tỉnh thức

– 22h00: Chỉ tịnh

* Ngày 7: Ngày 21 tháng 06 năm 2022 (nhằm ngày 16/05/Giáp Thìn)

– 04h15: Thức chúng

– 04h30: Công phu khuya

– 05h45: Chấp tác (dọn dẹp theo công việc đã được chia)

– 06h45: Xuất phát đến chùa Phú Lạc

– 07h30: Kiểm chúng và ổn định đạo tràng

– 08h00: Khóa lễ cầu quốc thái dân an 

– 09h15: Thi nấu ăn tại chùa Phú Lạc

– 11h00: Thọ trai (ăn cơm trong chánh niệm)

– 12h00: Chỉ tịnh

– 14h00: Thức chúng

– 14h15: Tụng chú Đại bi và kinh Thiền môn nhật tụng

– 15h15: Trò chơi với chủ đề: Tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật và Mười vị Đại đệ tử

– 16h15: Xuất phát trở về chùa Phước Long

– 17h00: Dùng cơm chiều vệ sinh nhân

– 19h00: Tụng chú Đại bi và kinh Vu lanBáo hiếu

– 20h00: Lễ bế mạc:

+ Hội chúng tu học dâng lời tri ân đến Ban tổ chức và chư Tăng Ni tại bổn tự 

+ Hội chúng lắng nghe đạo từ của thầy Trụ trì chùa phước Long

– 22h00: Chỉ tịnh.

* Ngày 8: Ngày 22 tháng 06 năm 2022 (nhằm ngày 17/05/Giáp Thìn)

– 03h00: Khởi hành đi dã ngoại

Khóa huân tu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *