Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang: Khoá lễ ngũ bách chủ nhật tuần đầu hàng tháng

Tác giả: Tin: Hiền Nguyên, ảnh Tây Thiên

Bảng tin: Tu học chủ Nhật, ngày 25/6/2023 – Phật lịch 2567 tại chùa Tây Thiên, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa.

☘️ LỄ LẠY NGŨ BÁCH DANH – QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

☘️ Đón đoàn Quỹ từ thiện Thọ Giác + nhóm Hỷ Xả + quý thân hữu từ Tp.HCM đến viếng chùa.

Sáng ngày 8/5/Quý Mão (tức ngày 25.6.2023), trong không khí nhẹ nhàng hòa cùng gió biển, chùa Tây Thiên với không gian khiêm tốn nhưng vẫn lan tỏa năng lượng an lạc hạnh đến với mọi người.

👉Vào mỗi chủ Nhật tuần đầu hàng tháng, Bốn chúng đệ tử vân tập trước bảo điện đảnh lễ Tam bảo và lễ lạy 500 danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ tát – nguyện cầu tật bệnh tiêu trừ, thiền môn hưng thịnh, chúng sanh an lạc.

👉Và cũng trong dịp này, Bổn tự đón đoàn: Quỹ từ thiện Thọ Giác + nhóm Hỷ Xả + quý thân hữu từ Tp.HCM được Thầy Giác Thọ hướng dẫn về cúng dường Trường hạ chùa Tây Thiên.

Bổn tự cảm ơn thầy trưởng đoàn và quý Phật tử đã đến thăm bổn tự, kính chúc quý vị có một chuyến đi hảo hành.

🍀Lời Đức Phật dạy:
Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này. Thế nào là bốn? Này các Tỷ-kheo, có những pháp cần phải liễu tri với thắng trí; này các Tỷ-kheo, có những pháp cần phải đoạn tận với thắng trí; này các Tỷ-kheo, có những pháp cần phải tu tập với thắng trí; có những pháp cần phải chứng ngộ với thắng trí.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải liễu tri với thắng trí? Năm thủ uẩn, này các Tỷ-kheo, những pháp này được gọi là những pháp cần phải liễu tri với thắng trí. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải đoạn tận với thắng trí? Vô minh và hữu ái, này các Tỷ-kheo, những pháp này được gọi là những pháp cần phải đoạn tận với thắng trí.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải tu tập với thắng trí? Chỉ và quán, này các Tỷ-kheo, những pháp này được gọi là những pháp cần phải tu tập với thắng trí. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải chứng ngộ với thắng trí? Minh và giải thoát, này các Tỷ-kheo, những pháp này được gọi là những pháp cần phải chứng ngộ với thắng trí.
(Kinh Tăng chi bộ 2, phẩm Thắng trí)

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát.
Phật học Trí Diệu, CTT, ngày 25.6.2023 – Phật lịch 2567.

Chùa Tây Thiên – Tp. Nha Trang
Khóa lễ ngũ bách danh – Quán Thế Âm Bồ tát
Khóa lễ ngũ bách danh – Quán Thế Âm Bồ tát
Khóa lễ ngũ bách danh – Quán Thế Âm Bồ tát
Đoàn quý từ thiện Thọ Giác – Tp. HCM
Thầy Nhựt Lâm chia sẻ Phật pháp đến đại chúng
Tam bảo
Lưu niệm
Cúng dường
Chia sẻ đạo tình
Dùng cơm trưa
Dùng cơm trưa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *