Chương trình tu học LA HẦU LA – hè 2022 – dành cho các ĐIỆU tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tác giả: Tin và ảnh Tây Thiên

Sau một năm học tại trường thế học, thời gian nghỉ hè là khoảnh khắc quý báu để các sư chú tập trung trau dồi đạo học, oai nghi, phép tắc thiền môn.

Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang bắt đầu khai khoá tu học “La Hầu La” dành cho các Điệu vào ngày 02/6/2022 (nhằm ngày 4/5/Nhâm Dần), Phật lịch 2566 dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức Tăng Ni:

– Luật học, giáo thọ Đại đức Thích Nhựt Lâm,

– Nghi lễ, giáo thọ Đại đức Thích Hiền Nhân,

– Phật pháp căn bản, giáo thọ Sư cô Tánh Hoà.

** Thời khoá tu học:

 • 04h15: Thức chúng
 • 04h30: Công phu khuya
 • 06h00: Chấp tác
 • 06h45: Điểm Tâm
 • 08h00: Tụng kinh
 • 09h00: Học luật và giáo lý
 • 10h00: Nấu ăn
 • 11h00: Cúng quá đường
 • 12h00: Chỉ tịnh
 • 13h30: Thức chúng
 • 14h00: Tụng kinh
 • 15h00: Học nghi lễ và chữ hán
 • 16h40: Giải lao
 • 17h30: Dược thực
 • 18h45: Tụng kinh
 • 20h00: Học bài
 • 21h30: Hô canh, tọa thiền và tụng luật
 • 22h00: An tức

Cổ đức dạy rằng: “Dưỡng tử đệ như dưỡng chi lan, ký tích học dĩ bồi chi, cánh tích thiện dĩ nhuận chi.”

Nghĩa là, nuôi con em như dưỡng cỏ chi và cỏ lan, vừa tích lũy học vấn để bồi dưỡng nó, lại tích thiện tích đức để tưới tẩm vun trồng nó. Bậc thầy xuất thế nên xem việc nuôi dưỡng thiện căn đệ tử, tăng thêm pháp thiện (kusala dharma) làm nội dung chính.

Trong Nam Hải ký quy nội pháp truyện nói: “Phù giáo sư môn đồ, thiệu long chi yếu, nhược bất tồn niệm, tắc pháp diệt khả kỳ.”

Nghĩa là, thầy dạy cho đồ đệ chỗ quan trọng là kế tục phát huy chánh pháp, khiến cho nó hưng thịnh rộng lớn; nếu không ấp ủ điều này trong suy nghĩ, thì Phật pháp sẽ không mong đợi gì.

Vì vậy, việc dạy và học giữa thầy và trò có vai trò ảnh hưởng, thúc đẩy phát triển lẫn nhau, làm gương cho nhau; thậm chí trò có thể giỏi hơn thầy, ưu tú hơn thầy, càng trở thành điểm đặc sắc về đạo thầy trò trong cửa Phật.

Nguyện cầu Phật lực, lịch đại tổ sư gia hộ cho đạo tràng tu học được thành tựu viên mãn, các sư chú đạo tâm tăng trưởng, tu học tinh tấn.

Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật.

Chùa Tây Thiên, phường Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang
Thọ trì kinh luật
Lớp học
Nghi lễ
Tụng kinh
Sinh hoạt
Sinh hoạt ngoại khóa
Phật tử hộ trì
Sinh hoạt
Công phu
Chí thành
Ôn tầm bối diệp
Ôn tầm bối diệp
Ôn tầm bối diệp
Thọ trì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *