Kính mời dự lễ kỵ Tổ khai sơn chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Tác giả: Phước Long

🍁Thư mời: Dự lễ kỵ Tổ khai sơn chùa Phước Long, đức Quốc sư CHƠN LUẬN – PHƯỚC HUỆ (1869 – 1945)🍁

👉Thời gian: Ngày 22/Giêng/Giáp Thìn (nhằm ngày 02/3/2024), Phật lịch 2568.

👉Địa chỉ: Chùa Phước Long, 33 Trần Quang Diệu, thị trấn Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.

Đức Quốc sư Phước Huệ là bậc long tượng của Phật giáo có ảnh hưởng và công đức rất lớn trong sự nghiệp giáo dục Tăng tài, bậc Thầy của nhiều thế hệ bậc Thầy tiếp tục sứ mệnh chấn hưng Phật giáo Việt Nam.

Phước Huệ triển khai nền nghĩa học
Nguyên Thiều tổ đạo rạng gia thinh.

Bốn chúng đệ tử chùa Phước Long (33 Trần Quang Diệu, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định) kính thiết hương hoa, quả phẩm cúng dường lễ kỵ nhật thường niên Tổ Phước Huệ – Khai sơn chùa Phước Long.

Chúng con kính thỉnh chư tôn thiền đức từ bi quang lâm chứng minh.

Bổn tự kính mời quý Phật tử, thiện tín gần xa hoan hỷ về chùa dự lễ kỵ Tổ.

🍀CHƯƠNG TRÌNH KỴ TỔ:

Tôn dung đức Quốc sư Phước Huệ

👉Ngày 21/Giêng/Giáp Thìn (nhằm ngày 01/3/2024):

– 08hh00: Tụng ngũ bộ kinh

– 10h30: Thọ trai

– 14h30: Lễ mông sơn – thí thực cô hồn

– 19h00: Lễ cúng dường tri ân Đức Quốc Sư

👉Ngày 22/Giêng/Giáp Thìn (nhằm ngày 02/3/2024):

– 07h00: Đạo hữu, Phật tử vân tập

– 08h00: Cung nghinh chư tôn thiền đức quang lâm

– 09h15: Cúng ngọ

– 09h45: Cung tiến Giác linh Tổ sư

– 10h30: Thọ trai

– 12h00: Hoàn mãn.

Nam mô Lâm Tế Chánh tông tứ thập thế, Sắc Tứ Thập Tháp Tổ đình – Khai sơn Phước Long tự Tăng Cang húy Chơn Luận hiệu Phước Huệ Quốc sư Tổ ông chứng giám.

☸️Vào lúc 18h45 ngày 20/Giêng/Giáp Thìn (nhằm ngày 29/2/2024): Lễ khai kinh kỵ Tổ tại Tổ đình Thập Tháp.

☸️Vào lúc 08h00 ngày 21/Giêng/Giáp Thìn (nhằm ngày 01/3/2024): Lễ chánh kỵ Tổ tại Tổ đình Thập Tháp.

Bổn tự kính mời🙏

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *