Chùa Tây Thiên-Nha Trang: Kính mừng Vu Lan Báo Hiếu năm 2021

Tác giả: Tây Thiên

Chương trình lễ Vu Lan Báo Hiếu, Phật lịch 2565 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

CHÙA TÂY THIÊN

104/5 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

—————————–

KÍNH THÔNG BÁO

Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu – Phật lich 2565

Cầu siêu Cửu huyền Thất tổ Gia tiên nội ngoại và Đại dịch Covid-19

THỜI GIAN: 

Hằng ngày, từ mùng 01 đến 15 tháng 7 năm Tân Sửu 

(nhằm ngày 08 đến 22/8/2021)

THỜI KHÓA:

 • 04h15: Công phu khuya
 • 08h00: Trì chú Đại Bi và tụng kinh Địa Tạng
 • 14h30: Trì chú Đại Bi và tụng kinh Địa Tạng
 • 19h00: Trì kinh Vu Lan – Báo Hiếu và tuyên sớ kỳ siêu

THAM DỰ KHÓA LỄ:

 • Khóa lễ do Đại chúng nội tự chủ trì
 • Đạo hữu, Phật tử thiết lập hương án tại nhà đồng trì tụng

ĐĂNG KÝ CẦU SIÊU và CẦU AN:

 • Thông qua điện thoại,
 • Hoặc nhắn tin qua số: 0932249808

LỄ VU LAN THẮNG HỘI:

 • Ngày 15 tháng 7 năm Tân Sửu (nhằm ngày 22/8/2021)
 • Bổn tự thiết lễ hương hoa cúng dường Vu Lan Thắng Hội,
 • Cúng ngọ, cung tiến Giác linh lịch đại Tổ sư và tiến thực kỳ siêu chư hương linh.

Do đang trong mùa giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19, chúng con kính cung thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni từ bi chứng minh hộ trì, Bổn tự trân trọng kính mời quý Đạo hữu, Phật tử và thiện tín gần xa ở tại nơi cư trú của mình đồng hướng về chùa Tây Thiên trì tụng cùng chư Tăng. 

Nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho:

Bảy kiếp cha mẹ chúng con,

Ðượm nhuần mưa pháp.

Còn tại thế:

Thân tâm yên ổn,

Phát nguyện tu trì.

Ðã qua đời:

Ác đạo xa lìa,

Chóng thành Phật quả.

NAM MÔ VU LAN DUYÊN KHỞI ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT.

TM. Bổn tự kính thông báo!

Đại đức Thích Nhựt Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *