Thư mời dự lễ kỵ giỗ thường niên cố Hoà thượng viện chủ chùa Tây Thiên, Tp.Nha Trang

Tác giả: Ban truyền thông CTT

🍀Thư mời dự lễ KỴ NHẬT THƯỜNG NIÊN🍀
Cố Hoà thượng Ân sư đạo hiệu Thích Viên Tánh – Viện chủ chùa Tây Thiên.

Địa chỉ: 104/5 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Thầy về cùng với pháp thân
Hoà chung thất đại sáng vầng sao mai
Ơn thầy còn mãi nơi đây
Con xin nguyện nhớ chẳng thay đổi lòng.

Bốn chúng chùa Tây Thiên chúng con kính thiết trai nghi báo tiến Ân sư Hoà thượng đạo hiệu thượng Viên hạ Tánh, huý Như Kính, hiệu Hải Bảo – viện chủ Tây Thiên tự.

Chúng con kính thỉnh chư tôn đức hoan hỷ chứng minh trai lễ.
Bổn tự kính mời quý Phật tử gần xa về chùa dự lễ.

Cố Hoà thượng Thích Viên Tánh – Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang.

🍀CHƯƠNG TRÌNH🍀

❖ Ngày 27 tháng 8 năm 2022 (nhằm ngày mùng 01//8/ Nhâm Dần) – Phật lịch 2566:

– 08h00: Khai kinh và tụng kinh Đại tạng
– 14h00: Cung an chức sự
– 14h15: Khai đàn – thượng phan
– 14h45: Đăng đàn chẩn tế
– 19h00: Tụng kinh Di giáo – thuyết pháp

❖ Ngày 28 tháng 8 năm 2022 (nhằm ngày mùng 02/8/ Nhâm Dần) – Phật lịch 2566:

– 04h00: Thức chúng
– 04h15: Công Phu khuya
– 05h15: Chấp tác
– 06h00: Điểm tâm
– 07h30: Tụng kinh A Di Đà
– 09h00: Cúng ngọ và cung tiến giác linh – phổ độ siêu tiến chư tiên linh
– 10h45: Cúng dường Trai Tăng
– 12h00: Hoàn mãn.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Bổn tự kính mời🙏

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *