Phần 01: Lễ khai kinh bạt độ – cầu quốc thái dân an tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tác giả: Tin và ảnh Tây Thiên

Phần 01: LỄ KHAI KINH – THỌ TRÌ THUỶ SÁM PHÁP – KỲ SIÊU HƯƠNG LINH – CHẨN TẾ CÔ HỒN – BIẾU QUÀ ”BÁT CƠM YÊU THƯƠNG”

Tp. Nha Trang: Ngày 16/4/2022 (nhằm ngày 16/3/Nhâm Dần), Phật lịch 2566 – Bổn tự, Bổn đạo, Phật tử gần xa chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang đăng lâm đạo tràng cung kính cử hành nghi thức Khai kinh đàn tràng lễ kỳ siêu và cầu quốc thái dân an.

Buổi lễ diễn ra như sau:
– Khai kinh
– Tụng kinh Thuỷ Sám
– Cúng ngọ
– Dâng sớ
– Kỳ siêu chư hương linh
– Biếu quà “Bát cơm yêu thương”
– Chẩn tế cô hồn.

Lời Tổ đức:
Con xin mở lòng rộng lớn
Hướng về Vô Thượng Chánh Giác,
Nguyện đạt tới hiểu biết lớn
Nguyện thành tựu thương yêu sâu
Nguyện tu tập chuyên cần
Chuyển hóa khổ đau
Cho con và cho tất cả mọi loài
Tất cả mọi động tác của thân miệng ý
Ðều xin hướng về
Làm hạnh phúc cho mọi người mọi loài.
Ðó là ước mong sâu sắc nhất của con.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Hòa thượng tọa chủ Sắc tứ Long Sơn tự niêm hương bạch Phật
Thượng tọa Thích Giác Nghĩa chủ sám đạo tràng
Hòa thượng tọa chủ Sắc tứ Long Sơn tự niêm hương bạch Phật
Chư Tăng Ni tụng kinh cầu nguyện
Đạo tràng cúng ngọ và tuyên sớ
Phật tử vấn an sức khỏe Hòa thượng
Sư bà Nghĩa Minh thân mật cùng hàng hậu học
Đại đức Thích Nhựt Lâm tuyên sớ
Tiêu Diện đại sĩ
Thí thực vô giá hội
Chư Tăng đăng đàn thí thực
Đàn trang nghiêm tịnh
Chư Tăng đại vị Cô hồn thuyết giới
Pháp lực
Kỳ siêu chư hương linh
Chư hương linh
Biếu quà cho bà con khó khăn
Chia sẻ bát cơm Từ bi
Chia sẻ bát cơm Từ bi
Thọ trai
Dùng cơm chay
Dùng cơm chay
Ban ẩm thực
Phẩm vật
Dùng cơm chay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *