Lễ Quy Y Tam Bảo Tại Chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Tin Đất Võ, ảnh Hiền Siêu

Bình Định – Sáng ngày 29/8/2020 (nhằm ngày 11/7/Canh Tý), mùa Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2564. Chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định tổ chức lễ truyền Tam quy Ngũ giới cho quý thiện nam tín nữ. Đại đức Thích Nhựt Lâm đã truyền giới cho các giới tử.
Quý thiện nam tín nữ đã kết mây lành, sinh vào ngôi nhà Phật pháp, nguyện trọn đời nương tựa Tam bảo.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Tổ đường chùa Phước Long
Đại đức Thích Nhựt Lâm bạch Tổ
Đại đức Thích Nhựt Lâm bạch Phật
Lễ bạch Phật
Giới tử
Pháp quán đảnh sám hối
Truyền giới
Giảng ý nghĩa Quy y Tam bảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.