Bảng tin 02: Nghi thức Khánh đản và tắm Phật – tuần lễ Phật đản (2023) tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Phước Long, ảnh Hiền Nguyên
𝑯𝒂̂𝒏 𝒉𝒐𝒂𝒏 𝒎𝒖̛̀𝒏𝒈 đ𝒐́𝒏 𝑷𝒉𝒂̣̂𝒕 đ𝒂̉𝒏 𝒔𝒂𝒏𝒉
𝑩𝒐̂́𝒏 𝒃𝒆̂̉ 𝒏𝒂̆𝒎 𝒄𝒉𝒂̂𝒖 𝒕𝒐̉𝒂 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒏𝒉
𝑻𝒉𝒐̂𝒏 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒙𝒐́𝒎 𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒗𝒖𝒊 𝒎𝒐̛̉ 𝒉𝒐̣̂𝒊
𝑵𝒖́𝒊 𝒓𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊𝒎 𝒉𝒐́𝒕 𝒈𝒊𝒖̛̃𝒂 𝒕𝒓𝒐̛̀𝒊 𝒙𝒂𝒏𝒉.
 
Ngày 25 tháng 05 năm 2023 (nhằm ngày 07/04/ Quý Mão) chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản – Phật lịch 2567. Chư Tăng đã tái hiện lại lễ cổ Phật khất thực – là một trong các hình thức sinh hoạt thời Đức Phật còn tại thế, đồng thời tạo điều kiện cho hàng Phật tử gieo duyên phước đức cúng dường Tăng bảo mùa Phật đản  sinh.
 
𝑯𝒐̂𝒎 𝒏𝒂𝒚 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒂̆́𝒎 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝑵𝒉𝒖̛ 𝑳𝒂𝒊.
𝑻𝒓𝒊́ 𝒕𝒖𝒆̣̂ 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̂𝒎 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒖̛́𝒄 𝒍𝒐̛́𝒏.
𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒔𝒂𝒏𝒉 𝒃𝒂 𝒄𝒐̃𝒊 đ𝒂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊̀𝒎 đ𝒂̆́𝒎.
Đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒕𝒓𝒂̂̀𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑷𝒉𝒂́𝒑 𝑻𝒉𝒂̂𝒏.
 
Sau lễ Cổ Phật khất thực, toàn thể Phật tử được chư Tăng hướng dẫn thực hiện nghi thức Tắm Phật (mộc dục) với tâm hoan hỷ kính mừng Đại lễ Phật đản, những người con Phật đều xúc động vì một bậc cứu thế xuất hiện mở ra một kỷ nguyên mới, đưa chúng sanh đến nơi an lạc.
 
Cuối cùng là chương trình văn nghệ cúng dường ngày đản sinh diễn ra thật sinh động và vui tươi.
 
Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
Phật học Trí Diệu, CPL, 26.05.2023 – Phật lịch 2567.
BTT CPL
Chùm ảnh khóa lễ:
Lễ Phật đản Phật lịch 2567 (2023)
Hân hoan
Thầy Thích Nhựt Lâm nói về ý nghĩa lễ Phật đản
Dâng tứ sự
Thầy Hiền Đăng – Mc chương trình
Chư Tăng
Thầy Thích Nhựt Lâm
Đạo tràng
Tắm Phật
Tắm Phật
Tắm Phật
Tắm Phật
Dâng tứ sự
Cúng dường
Đạo tràng
Tắm Phật
Đạo từ
Dâng tứ sự
Chư tôn túc
Đạo tràng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *