Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang: Kính mời tham dự Đại lễ Vu lan Báo hiếu – Phật lịch 2567

Tác giả: Tây Thiên

Thư mời và chương trình: ĐẠI LỄ VU LAN – BÁO HIẾU – PHẬT LỊCH 2567

Địa điểm: Chùa Tây Thiên, Số 104/5 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Thời gian: Theo chương trình bên dưới.

——📖——

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni;

Kính thưa quý đạo hữu, Phật tử, thiện hữu tri thức gần xa.

Trong kinh Tương Ưng Bộ đức Phật dạy: “Sanh con ra, cha mẹ đã khổ nhọc, để nuôi con khôn lớn lại càng khổ nhọc hơn. Ba năm bú mớm, biết bao nhiêu sinh lực mẹ đã vắt kiệt cho con. Sữa mẹ nuôi con nhiều hơn nước của đại dương, [nhiều hơn là sữa mẹ mà các ngươi đã uống trong dòng lưu chuyển luân hồi chứ không phải nước trong bốn biển]”.

Nhằm tri ân, báo ân Bốn chúng Chùa Tây Thiên (104/5 Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang) tổ chức kính mừng đại lễ “Vu Lan Báo Hiếu – Phật lịch 2567” tu tập gieo nhân giới – định – tuệ, thu nhiếp sáu căn trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ; đồng nguyện cầu hai đấng sinh thành, thân bằng quyến thuộc còn tại thế thân tâm yên ổn. Nguyện đem công đức lành cầu siêu Cửu huyền Thất tổ nương nhờ Phật lực và sức chú nguyện của chư Tăng Ni trong ngày Tự tứ được sinh miền lạc quốc.

👉Vu lan – mùa Báo hiếu, quý Phật tử và thiện nam tín nữ có tâm nguyện cầu siêu cho ông bà Tổ tiên quá vãng hãy về chùa GHI DANH DÂNG SỚ: Vào mỗi buổi tối ngày 12 – 13 tháng 7 năm Quý Mão (nhằm ngày 27 – 28 / 8 / 2023).

👉Lễ siêu tiến và THỦY TÁN TRO CỐT vào lúc 7h00, ngày 16 tháng 7 năm Quý Mão (nhằm ngày 31 / 8 / 2023).

👉Nhân mùa Vu lan, Bổn tự sẽ biếu 100 phần quà HẠT CƠM PHẬT cho nhân dân khó khăn, neo đơn. Kính mong quý Phật tử, nhà hảo tâm gần xa hoan hỷ ủng hộ và đồng hành cùng Bổn tự để thiện sự được thành tựu.

Đại lễ Vu lan Báo hiếu năm 2023 – Phật lịch 2567 với những chương trình như sau:

– Phật tử vân tập và tụng kinh Vu lan Báo hiếu,

– Dâng sớ Cầu siêu Vu lan – mùa Báo hiếu,

– Trì chú Đại bi và Quy y Tam bảo,

– Lễ cúng ngọ,

– Phụng thực chư Tổ sư và Cầu siêu tiến thực chư Hương linh,

– Lễ chẩn tế thập loại Cô hồn,

– Lễ thủy tán tro cốt.

– Biếu 100 phần quà cho nhân dân khó khăn.

Chúng con kính thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh. Bổn tự kính mời tất cả vị gần, xa hoan hỷ về chùa Tây Thiên tham dự khóa lễ.

Chúng con kính khánh tuế chư tôn đức thiền đức thêm một tuổi hạ, pháp thể khinh an; Bổn tự kính chúc quý Phật tử và thiện hữu tri thức cùng toàn thể gia quyến tràng đầy hiếu hạnh.

Nam Mô Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát Ma ha tát.

Nha thành, ngày 12/8/2023, Phật lịch 2567.

Bổn tự kính thông báo.

Đại lễ Vu lan Báo hiếu (2023) tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Chương trình: ĐẠI LỄ VU LAN – BÁO HIẾU, Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023:

👉Ngày 01 tháng 07 năm Quý Mão (nhằm ngày 16 / 8 / 2023):

– 18h45: Khai kinh Vu lan – Báo hiếu

👉Ngày 02 – 11 tháng 7 năm Quý Mão (nhằm ngày 17 – 26 / 8 / 2023):

– 18h45: Tụng kinh Vu lan – Báo hiếu

👉Ngày 12 – 13 tháng 7 năm Quý Mão (nhằm ngày 27 – 28 / 8 / 2023):

– 18h45: Tụng kinh Vu lan và dâng Sớ kỳ siêu

👉Ngày 14 tháng 7 năm Quý Mão (nhằm ngày 29 / 8 / 2023):

– 18h45: Thuyết pháp:

  + Đề tài: Tâm hiếu là tâm Phật – Hạnh hiếu là hạnh Phật

  + Giảng sư: Sư cô TN. Tánh Hòa

– 19h30: Lễ Sám hối

👉Ngày 15 tháng 7 năm Quý Mão (nhằm ngày 30 / 8 / 2023):

– 07h30: Phật tử vân tập

– 08h30: Tụng kinh Vu lan – Báo hiếu và dâng Sớ kỳ siêu

– 09h30: Cúng ngọ

– 10h00: Tiến thực chư tiên hương linh tại chùa

– 11h00: Thọ trai

– 12h00: Chỉ tịnh

– 14h30: Chẩn thí thập loại Cô hồn

– 15h30: Biếu 100 phần quà “Hạt cơm Phật” mùa Vu Lan

– 16h30: Hoàn mãn.

👉Ngày 16 tháng 7 năm Quý Mão (nhằm ngày 31 / 8 / 2023):

– 07h00: Thỉnh tro cốt

– 08h00: Khóa kỳ siêu và tiến thực chư linh

– 08h30: Lễ thủy tán (hoàn toàn miễn phí)

Kính chúc quý Phật tử, thiện tín gần xa

Đón mùa Vu Lan tràn đầy hiếu hạnh.

Nguyện cầu chư hương linh siêu sanh lạc quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *