Lớp học Phật pháp online cho các Điệu vào tối thứ 7 hàng tuần: bài Tử bi

Tác giả: Tây Thiên

Nam mô Khải giáo A Nan Đà Tôn Giả.

Tổ đức dạy:
Người xuất gia khi tuổi còn trẻ, phải dành tất cả cho việc học; lúc tuổi cao hơn, nên để tâm hành trì. Có học và có tu mới hoàn thành con đường xuất gia.
(HT. Luật sư Thích Đỗng Minh)

Giáo thọ Đại đức Thích Hiền Đăng, đảm nhiệm môn Lịch sử Phật giáo.

Lớp Phật học Trí Diệu dạy giáo lý Online tối thứ 7 hàng tuần để gieo mầm Phật pháp cho các sư chú. Lớp học mở rộng, nếu các chùa có Điệu quý ngài có thể cho tham gia học hỏi, giao lưu để tạo niềm vui trong tuổi Thiên thần quét lá.

Phật học Trí Diệu, ngày 02/4/2022 – Phật lịch 2566.

Trân trọng

Thích Nhựt Lâm

Chùa Tây Thiên – Tp. Nha Trang
Lớp học Phật pháp online
Lớp học Phật pháp online thầy Hiền Đăng dạy giáo lý
Điệu chúng chùa Bảo Lâm – Đồng Nai
Điệu chúng chùa Bảo Lâm – Đồng Nai
Điệu chúng chùa chùa Phước Long, Bình Định
Điệu chúng chùa Tây Thiên – Tp. Nha Trang
Điệu chúng chùa Tây Thiên – Tp. Nha Trang
Thính chúng tại Tp. HCM
Bài học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *