Khai mạc pháp hội tuần lễ Dược Sư cầu an đầu năm 2023 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Chánh Đẳng - ảnh: Hiền Nguyên

Lễ Khai Kinh Bạch Phật – khai mạc Pháp hội Dược Sư – Kỳ An Đầu Năm 2023

“Xuân đi trăm hoa rụng,
Xuân đến trăm hoa cười
Trước mắt việc đi mãi,
Trên đầu già đến rồi,
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một cành mai”.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật🙏
Chùa Phước Long tại Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định tổ chức pháp hội Dược Sư từ ngày mùng 7/Giêng đến ngày 13/Giêng/Kỷ Mão (nhằm ngày 28/01/2022 – 03/2/2020) – Phật lịch 2566. Hội chúng đã vân tập trên 200 vị, pháp phục trang nghiêm tề tựu dưới chân đức Phật cùng nhau thọ trì kinh Dược Sư và lễ bái Dược Sư Sám Pháp, niệm Phật kinh hành, thiền tọa… tất cả nhiếm niệm thân miệng ý, hòa vào không khí trang nghiêm và thanh tịnh của buổi lễ, dưới sự chứng minh và tác pháp của thầy Thích Nhựt Lâm cùng Tăng chúng chùa Phước Long, chư Phật tử đồng nhất tâm cầu nguyện cho Pháp hội được thành tựu viên mãn, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Buổi chiều ngày đầu và ngày 2 của pháp hội, đạo tràng lắng lòng nghe pháp thoại thật ý nghĩa của Thượng tọa Thích Nhuận Quý (chùa Tịnh Lâm, Phù Cát) với đề tài: Phương pháp giúp đời sống an lạc;  Đại đức Thích Đồng Lực (chùa Giác Phong – Phù Cát) với đề tài: Tín ngưỡng Dược Sư và Cầu an giải hạn. Đại chúng hoan hỷ vô biên khi được đủ duyên lành tu học tại chùa Phước Long.

🌹 Các chương trình trong Pháp hội Dược sư đầu năm:
✅ Khoá tu bảy ngày
✅ Phát quà từ thiện
✅ Phóng sanh
✅ Thiền trà
✅ Pháp thoại

Hình ảnh pháp hội Dược Sư:

Đại hùng bảo điện chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Cổng tam quang chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Chư Tăng quang lâm đạo tràng
Bạch Phật – khai kinh
Tụng kinh Dược Sư
Tụng kinh Dược Sư
Cúng quá đường
Cúng quá đường
Trai đường
Đại đức Thích Đồng Lực thuyết pháp
Thính chúng
Hoan hỷ
Đạo tràng thính pháp với Thượng tọa Thích Nhuận Quý
Cung thỉnh Thượng tọa Thích Nhuận Quý thăng tòa thuyết pháp
Thiền tọa
Bạch Tổ khai kinh
Cung nghinh
Thính pháp
Học pháp
Quang lâm đạo tràng
Đạo tràng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *