Phóng sanh mùa dịch Covid-19

Tác giả: Tin: Hiền Ấn, ảnh Hiền Giác

Bình Định – Ngày 29/8/2021 tại chùa Phước Long, thị trấn Phú Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định, Bổn tự và Phật tử gần xa cùng nhau tổ chức lễ phóng sanh cầu âm siêu – dương thái hồi hướng đến đến nhân loại vượt qua ách nạn đại dịch Covid-19.

Chúng sanh vốn tạo các vọng nghiệp, đều do vô thỉ tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra nên cứ lặn ngụp trong lục đạo, hôm nay duyên lành xin sám hối và kết duyên lành ngôi Tam Bảo.

Những chúng sanh đang lặn ngụp dưới nước, những loài chim bay thú chạy kia, chúng cũng là một sinh mệnh nhỏ nhoi trong môi trường này, chúng cũng đang rất khó khăn trong hình thể như thế, vậy tại sao chúng ta không làm cầu nối để gắn kết duyên lành cho chúng, để khi hết thân súc sanh chúng lại được thân người và tu tập theo chánh Pháp.

Thầy Khổng Tử dạy rằng: “Vật dưỡng nhơn”, nghe lời dạy ấy có lẽ rất hợp tình hợp lý. Loài vật sinh ra là để nuôi con người, nhưng nuôi ở đây không phải là lấy mạng sống của chúng để làm thỏa mãn sự thèm khát nơi của miệng. Con trâu thì giúp người dân cày ruộng, con bò thì cho sữa, con chó thì giữ nhà… chứ chẳng phải mượn mạng sống của chúng để mà nuôi thân này thì gọi đó là vật dưỡng nhơn. Còn những loài chúng sanh khác dù vô tình hay cố ý tạo nghiệp không tốt để giờ đây phải chịu thân này, thì chúng ta hãy mở rộng lòng từ bi, thương xót hết mọi loài chúng sanh. 

Chúng ta hãy thuận theo quy luật thành trụ hoại không để những loài hữu tình kia sẽ mau thoát nghiệp súc sanh, chính điều ấy sẽ trưởng dưỡng tâm thiện lành của chúng ta, không còn nghiệp sát thì ba nghiệp thân khẩu ý cũng sẽ dẫn thanh tịnh.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Hình ảnh lễ phóng sanh:

Lễ phóng sanh mùa dịch covid-19,
Khóa kinh cầu nguyện
Chú nguyện
Chú nguyện
Lòng từ ban rải
Dinh Bồ Tát Đại Sĩ Hóa Thân Tiêu Diện
Cầu nguyện
Chí thành hồi hướng
Niềm vui được tung bay
Phật tử hướng thiện
Tuổi thơ nuôi dưỡng lòng từ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *