Tăng đoàn Trường Đại học Sakya Buddha (Hoa Kỳ) chiêm bái thánh địa Trúc Lâm tinh xá, Ấn Độ

Tác giả: Hoa Biển, ảnh Hiền Nguyên, Hiền Siêu và CPL

CHIÊM BÁI THÁNH ĐỊA TRÚC LÂM ĐẠI TỰ – NGÔI CHÙA ĐẦU TIÊN KHI ĐỨC PHẬT CÒN TẠI THẾ THUỘC VƯƠNG XÁ THÀNH, ẤN ĐỘ

🍀Ngày 20/2/2024, Phật lịch 2568 – Thượng tọa Thích Huyền Châu, người sáng lập Trường Đại học Sakya Buddha tại Hoa Kỳ đã hướng dẫn Tăng đoàn, Ni đoàn và chúng Phật tử tại gia thuộc bổn trưởng đến đất nước Ấn Độ – Nepal, quê hương đức Phật để Chiêm bái đảnh lễ Thánh địa Phật giáo và cúng dường 1250 vị Tỳ kheo Tăng Ni.

👉Khi quy y Tam bảo và nghe lời tuyên thuyết của Đức Phật, vua Bình Sa Vương chứng Thánh quả và cảm thấy an lạc tuyệt đối. Sau khi cúng dường Trai Tăng tại hoàng cung, vua thỉnh ý của Đức Phật muốn biết nơi nào yên tịnh thích hợp cho Đức Phật và Tăng đoàn. Đức Phật trả lời rằng “Nơi thích hợp cho Như Lai và Tăng đoàn là một nơi vắng vẻ, không xa mà cũng không gần thành thị, để cho ai muốn, có thể đến một cách dễ dàng. Một nơi mát mẻ, ban ngày không đông đảo ồn ào, ban đêm yên tĩnh, khoảng khoát và kín đáo, nơi ấy sẽ thích hợp.” Nghe xong, vua liền nghĩ ngay đến khu “Trúc Lâm”, tức là khu rừng trúc dùng làm vườn thượng uyển của ngài. Chỉ có khu này mới hội đủ điều kiện và thích hợp cho Đức Phật mà thôi. Vua bèn bạch với Đức Phật để xin dâng cúng ngôi Vườn Thượng Uyển đến Đức Phật và chư Tăng. Đây là một khu vườn rộng với thật nhiều khóm trúc xanh um, tuy không xa đô thị nhưng lại mang vẻ thanh u và tịch liêu của một vùng thôn dã với bóng mát thường xuyên của những khóm trúc. Đây cũng là khu an toàn của loài sóc. Đức Phật và Tăng đoàn đã trải qua ba mùa an cư kiết hạ tại khu vườn thượng uyển này từ hạ thứ hai đến hạ thứ bốn.

“Trong các loài hoa, dù là hoa Chiên Đàn, hoa Đa Dà La hay hoa Mạc Lợi, tuy thơm thật nhưng không thể bay ngược gió. Chỉ có mùi hương của người tu đức hạnh tuy ngược gió vẫn bay khắp muôn phương.” (Kinh Pháp cú, kệ 54)

🍀Thành Vương Xá (Rājagaha), Ấn Độ – ngày 20/2/2024 – Phật lịch 2568.

Logo Trường Đại học Sakya Buddha, và Viện Phật học Bồ đề Phật quốc (Hoa Kỳ)
Thượng tọa Thích Huyền Châu – sáng lập Trường Đại học Sakya Buddha tại Hoa Kỳ cùng Tăng đoàn
Thượng tọa Thích Huyền Châu – sáng lập Trường Đại học Sakya Buddha tại Hoa Kỳ cùng Tăng đoàn
Thượng tọa Thích Huyền Châu – sáng lập Trường Đại học Sakya Buddha tại Hoa Kỳ cùng Tăng đoàn
Thượng tọa Thích Huyền Châu – sáng lập Trường Đại học Sakya Buddha tại Hoa Kỳ cùng Tăng đoàn
Thượng tọa Thích Huyền Châu – sáng lập Trường Đại học Sakya Buddha tại Hoa Kỳ cùng Tăng đoàn
Thượng tọa Thích Huyền Châu – sáng lập Trường Đại học Sakya Buddha tại Hoa Kỳ cùng Tăng đoàn
Thượng tọa Thích Huyền Châu – sáng lập Trường Đại học Sakya Buddha tại Hoa Kỳ cùng Tăng đoàn
Thượng tọa Thích Huyền Châu – sáng lập Trường Đại học Sakya Buddha tại Hoa Kỳ cùng Tăng đoàn
Thượng tọa Thích Huyền Châu – sáng lập Trường Đại học Sakya Buddha tại Hoa Kỳ cùng Tăng đoàn
Thượng tọa Thích Huyền Châu – sáng lập Trường Đại học Sakya Buddha tại Hoa Kỳ cùng Tăng đoàn
Thượng tọa Thích Huyền Châu – sáng lập Trường Đại học Sakya Buddha tại Hoa Kỳ cùng Tăng đoàn
Thượng tọa Thích Huyền Châu – sáng lập Trường Đại học Sakya Buddha tại Hoa Kỳ cùng Tăng đoàn
Thượng tọa Thích Huyền Châu – sáng lập Trường Đại học Sakya Buddha tại Hoa Kỳ cùng Tăng đoàn
Thượng tọa Thích Huyền Châu – sáng lập Trường Đại học Sakya Buddha tại Hoa Kỳ cùng Tăng đoàn
Thượng tọa Thích Huyền Châu – sáng lập Trường Đại học Sakya Buddha tại Hoa Kỳ cùng Tăng đoàn
Thượng tọa Thích Huyền Châu – sáng lập Trường Đại học Sakya Buddha tại Hoa Kỳ cùng Tăng đoàn
Thượng tọa Thích Huyền Châu – sáng lập Trường Đại học Sakya Buddha tại Hoa Kỳ cùng Tăng đoàn
Thượng tọa Thích Huyền Châu – sáng lập Trường Đại học Sakya Buddha tại Hoa Kỳ cùng Tăng đoàn
Thượng tọa Thích Huyền Châu – sáng lập Trường Đại học Sakya Buddha tại Hoa Kỳ cùng Tăng đoàn
Thượng tọa Thích Huyền Châu – sáng lập Trường Đại học Sakya Buddha tại Hoa Kỳ cùng Tăng đoàn
Thượng tọa Thích Huyền Châu – sáng lập Trường Đại học Sakya Buddha tại Hoa Kỳ cùng Tăng đoàn
Thượng tọa Thích Nhựt Lâm tại Trúc Linh đại tự, Ấn Độ
Dâng tứ sự cúng dường
Thượng tọa Thích Huyền Châu – sáng lập Trường Đại học Sakya Buddha tại Hoa Kỳ cùng Tăng đoàn
Thượng tọa Thích Huyền Châu – sáng lập Trường Đại học Sakya Buddha tại Hoa Kỳ cùng Tăng đoàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *