Thông báo chiêu sinh khóa dự bị chương trình Thạc sĩ Triết học Phật giáo tại Hoa Kỳ

Tác giả: Đại học Sakya Buddha

Đại học Sakya Buddha trân trọng thông báo: Chiêu sinh Khóa dự bị chương trình Thạc sĩ Triết học Phật giáo. 

Nội dung giảng dạy gồm 3 môn:

– Anh ngữ Phật học,

– Văn hóa giao tiếp,

– Các nền triết học cổ đại trên thế giới. 

Đứng lớp là những Giáo sư có trình độ chuyên môn cao và đang giảng dạy tại các trường Đại học Hoa Kỳ danh tiếng.   

Khóa học miễn phí, kéo dài 1 năm, được tổ chức theo mô hình tam cá nguyệt, vào các buổi tối thứ Ba, thứ Năm và chiều thứ Bảy mỗi tuần. Thời gian này rất thích hợp cho các nghiên cứu sinh muốn mở rộng kiến thức và nâng cao bằng cấp. 

Tiêu chuẩn ghi danh không phân biệt tôn giáo và độ tuổi. Văn bằng thấp nhất là Đại học trở lên, và có khả năng sử dụng tốt tiếng Anh. 

Các nghiên cứu sinh tốt nghiệp khóa học này, tín chỉ sẽ được thừa nhận ở các chương trình Thạc sĩ chính thức của Đại học Sakya Buddha.  

Khóa học Khai giảng: ngày 3 tháng 9 năm 2023. 

Ghi danh tại địa chỉ: 3404 Westminster Ave, Santa Ana, CA 92703. 

Ban Giám viện chúng tôi rất hân hạnh được chào đón quý Tăng Ni, Phật tử và các nghiên cứu sinh đầu tiên của Đại học Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. 

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc: 

Thầy Huyền Châu

Điện thoại (714) 328-6087 

Hoặc xem tại: https://bodephatquoc.org

Trường Đại học Sakya Buddha

Preparatory course enrollment Master of science for Buddhism philosophy.

Sakya Buddha University.

3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, USA.

Email: vienphathoc@bdpq.onmicrosoft.com

Website: https://bodephatquoc.org

Tel: (714) 328-6087

————————-

ANNOUNCEMENT

PREPARATORY COURSE ENROLLMENT 

MASTER OF SCIENCE FOR BUDDHISM PHILOSOPHY

Sakya Buddha University cordially informs you of the Preparatory Course Enrollment for the Master of Science Degree in Buddhism Philosophy program.

The Preparatory Course includes three subjects: Buddhism Studies in English, Cultural Communication, and Ancient Philosophical Foundations around the world.

The lecturers are highly qualified professors currently teaching at prestigious universities in the United States.

The course is free of charge, lasting for one year, and organized in a trimester model, held on Tuesday and Thursday evenings, and Saturday afternoons. This schedule suits postgraduate students who wish to expand their knowledge and enhance their qualifications.

The program welcomes individuals of all religions and age groups. The minimum requirement is a Bachelor’s degree or higher and proficiency in the English language.

Graduates of this course will receive credits recognized by the official Master’s programs at Sakya Buddha University.

The course will commence on September 3, 2023.

Register at 3404 Westminster Ave, Santa Ana, CA 92703.

Our Institute is honored to welcome venerable monks and nuns, Buddhist practitioners, and the first cohort of postgraduates at Sakya Buddha University – the first Buddhist University of the Vietnamese community in the United States.

For more information, please contact:

Venerable Thich Huyền Châu

Telephone: (714) 328-6087

Website: https://bodephatquoc.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *