Thư mời – Tham dự Pháp hội Hoa Sen Chánh Pháp & Ghi danh học Phật tại Houston, Texas, USA

Tác giả: bodephatquoc.org

THƯ MỜI

Tham dự Pháp hội “Hoa Sen Chánh Pháp” & Ghi danh học Phật.

Kính thưa quý Phật tử cận sự tri thức!

Giáo pháp thâm diệu của Như Lai đem lại an vui tịnh lạc không thể nghĩ bàn, nhưng qua thời gian nếu chúng ta không đọc tụng trùng tuyên giảng nói đến chỗ thấu hiểu thì sẽ dần trôi vào quên lãng. Quên lãng và bất chánh tri là môi trường khiến nội tâm chúng ta bị bóng tối vô minh ngự trị và chỉ có ánh sáng chánh pháp mới có thể phá trừ rốt ráo bóng tối vô minh.

Vì thế, Ban Giáo Thọ Phật Học Việt Ngữ của Đại Học Sakya Buddha trân trọng mở pháp hội “Hoa Sen Chánh Pháp”, ngõ hầu thắp lên ánh sáng chánh pháp, kết thêm duyên lành với quý Phật tử cận sự tri thức gần xa. Pháp hội sẽ tổ chức trang nghiêm 2 ngày:

Thứ Bảy và Chủ nhật, ngày 22 & 23 tháng 06 năm 2024

Tại Nhà hàng Ocean Palace, 11215 Bellaire Blvd, Houston, TX 77072

Sau pháp hội, Ban giáo thọ chúng tôi trân trọng kính mời quý vị phát tâm Ghi danh Học Phật. Công đức học Phật bất khả tư nghì. Ai muốn hộ trì chánh pháp để thành tựu chánh giác, thì hãy nên Ghi Danh Học Phật.

Sự hiện diện và phát tâm tinh tấn của quý vị là niềm khích lệ to lớn cho Ban giáo thọ chúng tôi. Kính xin quý vị nhận nơi chúng tôi lòng tri ân sấu sắc.

Trân trọng kính chúc quý vị thường an trong pháp lạc của Như lai.

Đại học Sakya Buddha, ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Trân trọng kính mời

Giám viện Thích Huyền Châu

—————————–

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Pháp hội Hoa Sen Chánh Pháp – Ghi Danh Học Phật

Do Ban giáo thọ Phật học Việt ngữ của Đại Học Sakya Buddha tổ chức

Thời gian: Thứ Bảy và Chủ nhật ngày 22 & 23 tháng 06 năm 2024

Địa chỉ: Nhà hàng Ocean Palace, 11215 Bellaire Blvd, Houston, TX 77072.

Thứ Bảy, ngày 22/06/2024

– 10:00 am: Sái tịnh đạo tràng, Bạch Phật khai kinh.

– 11:30 am: Lễ cúng dường trai Tăng – Phật tử thọ trai.

– 01:00 pm: Trì kinh – Niệm Phật.

– 02:15 pm: Pháp thoại 1:

+ Đề tài: Để trở thành Hoa Sen Trong Chánh Pháp?

+ Giảng sư: Thầy Lệ Minh, Thầy Pháp Nhẫn, SC Huệ Hoàn

– 04:00 pm: Trì kinh – Niệm Phật

– 05:15 pm: Thọ thực buổi chiều

– 06:00 pm: Pháp thoại 2:

+ Đề tài: Giới thiệu Giáo trình Lớp Sơ Trung Đẳng Phật Học

+ Diễn giả: Thích Huyền Châu

– 07:00 pm: Hoàn mãn.

* Chủ Nhật, ngày 23/06/2024

– 02:00 pm: Trì kinh – Niệm Phật

– 03:30 pm: Pháp thoại 3:

+ Đề tài: Học Phật có lợi ích gì?

+ Diễn giả: Thầy Đức Phước, Thầy Vạn Hải, Sư Minh Lợi.

– 05:15 pm: Dược thực

– 06:00 pm: Thọ thực buổi chiều

– 07:15 pm: Pháp thoại:

+ Đề tài: Làm thế nào để nương tựa mình, nương tựa pháp?

+ Diễn giả: Ban giáo thọ: Thầy Huyền Châu, Thầy Nguyên Định, Thầy Đức Phước, Thầy Vạn Hải, Sư Minh Lợi, Thầy Lệ Minh, Thầy Pháp Nhẫn, Cô Huệ Hoàn.

– 08:30 pm: Hoàn mãn.

(Source: https://bodephatquoc.org)

Đại học Sakya Buddha tại 3404 Westminster Ave, Santa Ana, CA 92703, USA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *