Tuổi trẻ Phật giáo với AI – Dharma

Tác giả: Ban truyền thông CPL

TUẦN LỄ KHOÁ SINH HOẠT HÈ “TUỔI TRẺ ĐẤT VÕ – 2024” tại chùa Phước Long (Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định).Từ ngày 7 đến 13/6/2024 (nhằm ngày 2-8/5/Giáp Thìn), Phật lịch 2568.

Ngày 9/6/2024 (nhằm ngày 4/5/Giáp Thìn), Phật lịch 2568; các khóa sinh rất vinh dự được cung đón thầy cả Thích Huyền Châu (Sáng lập trường Đại học Sakya Buddha, Mỹ quốc) dạy cho các khóa sinh với đề tài: Tuổi trẻ Phật giáo với AI – Dharma. Chúng con kính niệm ân Thầy đã cho chúng con hiểu về giá trị của Phật pháp khi được ứng dụng qua công nghệ AI trong đời sống của tuổi trẻ.

Công nghệ sẽ trở nên tuyệt vời khi chúng ta biết cách sử dụng nó. AI là trí tuệ nhân tạo và chắc chắn con người chính là người điều khiển nó. Nếu nó trở thành chủ nhân của ta, thì điều đó cho thấy chúng ta chưa thực sự phát triển trí tuệ. Để trí tuệ phát triển một cách siêu việt thì không gì ngoài Bát-nhã của Phật giáo. Do đó chương trình AI-Dharma là một phát minh vĩ đãi giúp người học Phật trở thành bậc trí giả chân chánh, ngay trong đời sống này.

Lời Tổ Đức:
“Nếu chẳng lo vì đạo thời tâm tiết tháo chẳng cao xa, xử thân thường nhàn rỗi thì chí dùng việc chẳng to lớn. Cổ nhân vì từng trải những việc gian nan, từng nếm những mùi hiểm trở, vậy sau mới được hưởng chung thân an nhàn. Vì lẽ, việc khó thời chí khí sắc bén, khắc khổ thời lo nghĩ sâu xa. Rồi mới hay chuyển họa hoạn làm phúc, chuyển sự vật làm đạo.”
(Thiền lâm bảo huấn, q.2, bài số 113).

Chúc tất cả khóa sinh trải nghiệm với lòng nhiệt huyết để đạt được sự an lạc chân thật và thành tựu tuệ giác.

Ban truyền thông CPL

Thượng toạ Thích Huyền Châu sáng lập đại học Sakya Buddha, USA, sách tấn các khoá sinh thông qua ứng dụng zoom
Thượng toạ Thích Huyền Châu sáng lập đại học Sakya Buddha, USA, sách tấn các khoá sinh thông qua ứng dụng zoom
Chư Tăng chùa Phước Long cung thỉnh Thượng toạ bố giáo cho khoá sinh
Trừng tâm đế thính
Tín thọ phụng hành
Những thắc mắc xoay quanh AI
Tuy gần mà xa
Lần đầu gặp Thầy, như quen tự thuở nào
Sự tự tin của tuổi trẻ
Các bạn rất hứng thú với công nghệ
Thật hoan hỷ khi được quỳ dưới chân Thầy
Dâng lời tri ân sâu sắc, nguyện cầu Phật sự của Thầy sớm thành tựu
Thưởng thức Pháp nhạc âm
Dạ bạch Thầy con muốn được học theo hạnh nguyện của Thầy
Thời gian ngưng đọng
Trau giồi định tuệ
Nhứt chú biến thập phương
Xích tử chi tâm
Tinh tấn
Không ngại gian nan, chỉ sợ lòng yếu mềm
Nhân định sinh tuệ
Khoá sinh hoạt hè Tuổi trẻ đất võ 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *