Video: Đại học Sakya Buddha (Hoa Kỳ) cúng dường Tăng Ni sinh du học tại Newdelhi – Ấn Độ

Tác giả: Bồ đề Phật quốc

Một bát cơm ngàn nhà, thân rong chơi dặm xa, mắt xanh nhìn cuộc thế, mây trắng hỏi đường qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *