Video: Đại Học Sakya Buddha – Khai mạc Hội thảo: Bản chất giáo dục Phật giáo và giá trị phương tiện

Tác giả: Bồ Đề Phật Quốc

Bồ Đề Phật Quốc – Đại học Sakya Buddha, khai mạc Hội thảo Bản chất giáo dục Phật giáo và Giá trị phương tiện.

Đề tài: Tương quan giữa giá trị phương tiện và cứu cánh giác ngộ trong giáo dục Phật giáo – Diễn giả: TT. Thích Huyền Châu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *