Video: Đại Học Sakya Buddha – Vài nét về các nền triết học cổ trên thế giới

Tác giả: Bồ Đề Phật Quốc

Bồ Đề Phật Quốc – Đại học Sakya Buddha – Hội thảo Bản chất Phật giáo và Giá trị phương tiện.

Đề tài: Vài nét về các nền triết học cổ trên thế giới – Diễn giả: Giảng viên Benjamin Giaimo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *