Chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định trang nghiêm cử hành nghi thức kính mừng Phật đản năm 2018

Tác giả: Tin: Long Tây, ảnh HIền Thành

Ta bà thị hiện

Thích chủng thọ sinh

Thánh Ma-gia mộng ứng điềm lành

Vua Tịnh-phạn phước sinh con thảo.

Ba hồi chuông trống bát nhã hùng tráng, tứ chúng đồng quỳ dưới chân đức Phật, hòa vào niềm vui của trời người, chùa Phước Long chúng con cử hành nghi thức tái hiện Lâm-tỳ-ni viên, đón mừng ngày thị hiện đản sanh của đức Phật Thích Ca Mâu Ni lần thứ 2642 năm. Bảy đóa sen vàng nâng gót tịnh, tứ chúng cung kính hân hoan, khói trầm tỏa quyện cùng trời xanh, cúng dường ngày đản sinh. Nguyện cầu thế giới hòa bình, Phật pháp trường tồn, chúng sanh an lạc.

Nam mô Dưới cây Vô Ưu, đản sanh thị hiện, chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bồ đề Phật quốc đăng tải chùm ảnh buổi lễ đến quý độc giả thưởng lãm:

Cổng tam quan chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Quan cảnh đạo tràng
Vườn Lâm Tỳ Ni
Vườn Lâm Tỳ Ni
Vườn Lâm Tỳ Ni
Chư Tăng lễ Tổ
Chư Tăng lễ Tổ
Chư Tăng lễ Tổ
Lễ cổ Phật khất thực
Cung tựu lễ đài
Niêm hương bạch Phật
Niêm hương bạch Phật
Cung kính nhập từ bi quán
Cung kính nhập từ bi quán
Đảnh lễ Tam bảo và lịch sử đức Phật
Lễ tắm Phật
Pháo hoa cúng dường
Lễ tắm Phật
Lễ tắm Phật
Lễ tắm Phật
Lễ tắm Phật
Lễ tắm Phật
Dâng phẩm vật cúng dường lên đức Phật
Lễ tắm Phật
Lễ tắm Phật
Văn nghệ cúng dường ngày đản sinh của đức Phật
Văn nghệ cúng dường ngày đản sinh của đức Phật
Văn nghệ cúng dường ngày đản sinh của đức Phật
Văn nghệ cúng dường ngày đản sinh của đức Phật
Văn nghệ cúng dường ngày đản sinh của đức Phật
Văn nghệ cúng dường ngày đản sinh của đức Phật
Văn nghệ cúng dường ngày đản sinh của đức Phật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *