Bản tin khóa huân tu một ngày tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Tác giả: Tin: Phước Long, ảnh Hiền Niệm

Bình Định – Sáng ngày 13 / 11 / 2018 (nhằm ngày mùng 7 / 11 / Mậu Tuất) Chư Tăng chùa Phước Long tổ chức khóa Huân tu Tịnh độ một ngày. Trong cơn khát ngưỡng tu học của đạo hữu, Phật tử gần xa, hàng tháng vân tập về Bổn tự cùng nhau thể nghiệm tính giác từ nội tâm. Trong kinh Pháp Hoa đức Phật dạy: “Chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng”, tất cả các pháp thường an trú trong bản tính niết bàn của nó, bản tính không sinh không diệt của nó. Bản tính niết bàn là bản tính không sinh không diệt, không có không không, không đến không đi, không một không khác, bởi vì niết bàn nghĩa là sự vắng lặng của tất cả các ý niệm.

Trải qua suốt một ngày tu tập và nghe thời pháp thoại: “Mười hạnh của Bồ tát Phổ Hiền” do thầy Thích Nhựt Hỷ chia sẻ, đại chúng hoan hỷ và nguyện sẽ thực hành để mang niềm an lạc đến cho chính mình và mọi người.

Bồ đề Phật quốc đăng tải chùm ảnh khóa huân tu một ngày đến quý độc giả thưởng lãm:

Khóa huân tu một ngày tại chùa Phước Long
Khóa huân tu một ngày tại chùa Phước Long
Khóa huân tu một ngày tại chùa Phước Long
Khóa huân tu một ngày tại chùa Phước Long
Khóa huân tu một ngày tại chùa Phước Long
Thời khóa thọ trai quá đường
Thời khóa thọ trai quá đường
Thời khóa thọ trai quá đường
Ban ẩm thực
Ban cung nghinh thỉnh sư
Ban cung nghinh thỉnh sư
Ban cung nghinh thỉnh sư
Thầy Thích Nhựt Hỷ chia sẻ đề tài: Mười hạnh của Bồ tát Phổ Hiền
Thầy Thích Nhựt Hỷ chia sẻ đề tài: Mười hạnh của Bồ tát Phổ Hiền
Thầy Thích Nhựt Hỷ chia sẻ đề tài: Mười hạnh của Bồ tát Phổ Hiền
Niệm Phật kinh hành
Niệm Phật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *