Bảng tin 1: Tuần lễ pháp hội Vu lan Báo hiếu (2023) tại Chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Tác giả: Tin Hiền Nguyên, ảnh Hiền Giác, Hiền Siêu

TUẦN LỄ PHÁP HỘI “VU LAN BÁO HIẾU – PHẬT LỊCH 2567, DƯƠNG LỊCH 2023” TẠI CHÙA PHƯỚC LONG (PHÚ PHONG, TÂY SƠN- BÌNH ĐỊNH).

👉KHAI KINH

👉LỄ MỤC LIÊN SÁM PHÁP

👉TỤNG KINH VU LAN – NIỆM PHẬT

👉CÚNG QUÁ ĐƯỜNG

👉NGHE PHÁP NHẠC ÂM – Diễn thuyết Thượng tọa Thích Huyền Châu (Hoa Kỳ).

Tháng Bảy mùa Thu lá rụng vàng

Ấy mùa nhân loại đón Vu Lan.

Lại một mùa Vu Lan nữa lại về, hàng ngàn người con Phật đang hòa quyện trọng tiết thu đất trời đồng hướng về ngày hội Vu lan Báo hiếu. Lễ Vu Lan đã hòa quyện với Đạo hiếu dân tộc Việt Nam, góp phần không nhỏ vào việc củng cố đạo lý uống nước nhớ nguồn, đặc biệt là việc hiếu kính đối với ông bà và cha mẹ.

Sáng ngày 22/8/2023 (nhằm ngày 7/7/Quý Mão) tại chùa Phước Long Pháp hội Vu Lan được khai diễn trong không khí thành kính, trang nghiêm với sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử gần xa cùng nhau về tu tập. Pháp hội mang ý nghĩa sâu sắc, hướng mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, về với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” với tiên tổ.

Trong Kinh Tăng Chi Bộ I, Đức Phật cũng nhấn mạnh công ơn cha mẹ sâu dày, không thể báo đáp thông thường mà hết được:

“Có hai hạng người, này các Tỳ kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỳ kheo, một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm cho đến 100 tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỳ kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha… có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỳ kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỳ kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này”.

Đạo tràng Chùa Phước Long dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức Tăng ni tinh tấn nhiếp niệm tu tập, niệm ân chư Phật, và Tổ sư, đồng hướng nguyện hồi hướng công đức đến ông bà cha mẹ còn tại thế cũng như cầu nguyện siêu tiến cửu huyền thất tổ, đồng bào tử nạn được sớm được siêu thăng, kỳ nguyện nhà nhà tràn đầy hiếu hạnh, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.

Ban truyền thông CPL, ngày 22/8/2023.

Chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Đạo tràng xem chương trình Pháp nhạc âm do thầy Thích Huyền Châu diễn thuyết
Đạo tràng xem chương trình Pháp nhạc âm do thầy Thích Huyền Châu diễn thuyết
Đạo tràng xem chương trình Pháp nhạc âm do thầy Thích Huyền Châu diễn thuyết
Đạo tràng xem chương trình Pháp nhạc âm do thầy Thích Huyền Châu diễn thuyết
Niệm Phật kinh hành
Niệm Phật kinh hành
Niệm Phật kinh hành
Ban thư ký
Cúng quá đường
Đạo tràng thọ trai
Cúng đại bàng
Cúng quá đường
Đạo tràng
Nhiễu Phật
Bạch Phật
Tán Phật
Thỉnh đại hồng chung
Chuyển đại trống
Hướng dẫn nghi thức pháp hội
Chương trình
Tụng kinh
Tụng kinh
Tụng kinh Mục liên sám pháp
Ban trai soạn và hành đường
Phật tử dâng hoa
Ban trai soạn và hành đường
Niệm Phật
Đạo tràng
Tụng kinh
Tụng kinh Vu lan
Chí thành trì tụng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *