Bảng tin: Lễ kỵ Tổ Phước Huệ quốc sư – Khai sơn chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Tin Phước Long, ảnh Hiền Hải, Hiền Minh

LỄ KỶ NIỆM LẦN THỨ 77 Đức Quốc sư Chơn Luận hiệu Phước Huệ viên tịch – Tổ khai sơn chùa Phước Long.

Sáng ngày 22/2/2022 (nhằm ngày 22/1/Nhâm Dần) Phật lịch 2566, tất cả bốn chúng chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định cung kính thiết lễ trai nghi cúng dường ngày kỵ giỗ Tổ sư khai sơn chùa Phước Long:

huý Chơn Luận
hiệu Phước Huệ.

Trong không gian ấm áp của mùa Xuân cùng với bản thể thanh tịnh và hoà hợp của bốn chúng, tạo nên hương đạo kết mây lành che mát cả một vùng. Ba hồi chung trống bát nhã trầm chư tôn đức đã đăng đạo tràng lễ Tam bảo và cung tiến Giác linh đức Quốc sư Tổ ông.

Chúng con kính tri ân quý ngài đã quang lâm chúng minh trai lễ, Bổn tự cảm niệm công đức tất cả quý Phật tử gần xa đã chung lo phẩm vật dâng cúng.

Kính chúc quý vị vô lượng an lạc.

Bình Định, ngày 22/2/2022 (nhằm ngày 22/1/Nhâm Dần) – Phật lịch 2566.

Tổ đường chùa Phước Long
Chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Chư tôn đức Tăng Ni quang lâm
Chư tôn đức Tăng Ni quang lâm
Trà đạo
Đàm luận Phật học
Phật tử, thiện tín lễ Tổ sư
Dự lễ kỵ Tổ
Hầu chuyện bên bậc Tôn túc
Cung thỉnh đại Tăng đăng lâm Phật điện
Đảnh lễ Tam bảo
Niêm hương bạch Phật
Đại đức Nhựt Lâm dâng hương cúng dường
Đăng lâm Tổ đường
Đăng lâm Tổ đường
Đảnh lễ lịch đại Tổ sư
Cung kính hồ quỳ dâng hương
Cung tiến giác linh Tổ sư
Tứ chúng hồ quỳ cúng dường
Tứ chúng hồ quỳ cúng dường
Tứ chúng hồ quỳ cúng dường
Tứ chúng hồ quỳ cúng dường

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *