Chùa Phước Long, Bình Định: Khoá tu một ngày Phước Huệ mùng 7.3 âm lịch

Tác giả: Tin: Hiền Nguyên, ảnh Diệu Hiền

🍁Bảng tin: Khóa tu một ngày “Phước Huệ” – Lễ lạy Ngũ Bách Danh tại Chùa Phước Long (Phú Phong – Tây Sơn – Bình Định) – 26.4.2023 – Phật lịch 2566.🍁

Đức Phật dạy:
“Này các Tỳ kheo, hãy du hành vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. Chớ có đi hai người một chỗ. Này các Tỳ kheo, hãy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Hãy tuyên thuyết phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Có các chúng sanh, sanh ra ít nhiễm bụi đời, nếu không được nghe pháp sẽ đi đến hoại diệt. Họ sẽ trở thành những vị thâm hiểu Chánh pháp”.
(Kinh Tương Ưng Bộ I).

Với tinh thần “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”, hàng tháng vào ngày mùng 7 âm lịch chùa Phước Long (Phú Phong – Tây Sơn – Bình Định) đều mở khóa tu một ngày “Phước Huệ”.

Hôm nay, ngày 26/04/2023 (nhằm ngày mùng 7.03.Quý Mão), dưới sự hướng dẫn của chư Tăng; chư thiện nam tín nữ Phật tử đã trì tụng 21 biến chú đại bi và lễ lạy 500 danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm.

Với đầy đủ nhân duyên thù thắng, Bổn tự bổn đạo chùa Phước Long chúng con đã được nghe buổi pháp thoại của Thượng tọa Thích Đồng Trí với đề tài “Tướng tùy tâm hiện”. Mặc dù dưới cái nóng oi bức của mùa hè, nhưng những lời pháp của Thầy, như từng giọt cam lồ rưới mát cho chúng con, khiến cho đại chúng thính pháp không hề cảm thấy mỏi mệt.

Kính chúc toàn thể đại chúng Phước Huệ trang nghiêm, nghiệp chướng tiêu trừ, duyên lành tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn tỉnh giác dưới ánh hào quang của chư Phật.

Phật học Trí Diệu, CPL, 27.4.2023 – Phật lịch 2566.

Ban truyền thông Phước Long.

Chùa Phước Long
Lễ khai kinh
Đạo tràng
Lễ Tam bảo
Tọa thiền
Thiền tọa
Ban cung nghinh tác pháp thỉnh sư thuyết pháp
Ban cung nghinh tác pháp thỉnh sư thuyết pháp
Thượng tọa Thích Đồng Trí giảng pháp đến đạo tràng
Thính pháp
Thượng tọa giảng sư
Trai đường
Cúng quá đường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *