Điếu văn của Tăng già bản thệ tưởng niệm Hoà thượng Thích Thanh Huyền

Tác giả: Góp nhặt điếu văn

ĐIẾU VĂN CỦA HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ VÀ HỘI ĐỒNG GIÁO GIỚI GĐPT VIỆT NAM

TƯỞNG NIỆM HÒA THƯỢNG thượng THANH hạ HUYỀN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng bạch Chư tôn Hòa thượng chứng minh.

Ngưỡng bạch Chư tôn Thiền đức Tăng Ni.

Kính thưa toàn thể BHD Trung ương GĐPT Việt Nam, BHD, Đoàn sinh GĐPT Việt Nam các cấp.

Hôm nay, HĐ Tăng-già Bản Thệ và HĐ Giáo Giới GĐPT Việt Nam, Ban Hướng Dẫn TƯ. GĐPT Việt Nam long trọng tổ chức lễ Tưởng niệm, tri ân Trưởng lão Hòa thượng thượng Thanh hạ Huyền Tân viên tịch. Thay mặt Chư tôn Thiền đức trong hai hội đồng, chúng con xin dâng lên Giác linh Trưởng lão Hòa thượng đôi dòng ai điếu.

Ngưỡng bạch Giác linh cố Hòa thượng!

Dòng đời một thoáng mây bay, sanh diệt đầy vơi trong mắt Tuệ

Cuộc lữ đôi làn gió thoảng, đến đi tròn khuyết giữa tâm Không.

Mắt dính lông rùa, mới biết cuộc đời thật là giả.

Tay nâng sừng thỏ, nào hay cõi mộng có như không.

Câu chuyện đời người, câu chuyện dòng sông

Tiếng nói cõi lòng, ngư ông biển cả.

Gần tám mươi năm người nói lời từ tạ

Ngót ba ngàn ngày Thầy buông xả ra đi.

Tăng chúng Già Lam vừa mãn hạ dâng y

Làng cổ Trà Trì mới Vu lan tự tứ.

Ba tháng an cư Thầy niệm Phật công cứ

Cửu tuần tu học Thầy nhiếp niệm tọa Thiền.

Khuya nào cũng lễ Phật tinh chuyên

Trưa nào cũng quá đường với chúng.

Rồi một cơn động dụng

Buông chuỗi hạt lần tay

Chuông sớm Già Lam còn vọng dưới chân mày

Nến khuya Quảng Hương lắt lay vừa chợt tắt.

Cả Thiền môn vắng ngắt

Người lặng lẽ đăng trình

Thầy đi chỉ có một mình

Chúng con ở lại lặng thinh cúi đầu.

Nhớ Giác Linh xưa!

Đất Trà Trì, Hải Lăng, Quảng Trị

Miền thùy dương, cát trắng, liễu buồn.

Gá thân nơi phận mỏng cánh chuồn

Bén duyên cùng tương chao cửa Phật.

Dòng Thạch Hãn lặng lờ nuôi huyễn chất

Bến Vân Lâu lặng lẽ dưỡng tâm hồn.

Tuổi Nhược quan từ giã cô thôn

Vào Đà Lạt xuất gia đầu Phật.

Lễ Hòa Thượng thượng Minh hạ Cảnh quy y

Nương tổ đình Linh Quang hành trì Cần Sách.

Khói lửa quê hương ngày càng bức bách

Đại lộ kinh hoàng, xé rách tâm can.

Năm 1968 thọ Tỳ-kheo giới tại Phật học viện Hải Đức – Nha Trang

Rồi về Huế trụ tổ đình Hải Đức, Từ Quang.

Học ở Báo Quốc, Phổ Quang

Làm quản sự chùa Thiên Minh sang Từ Đàm Phật sự.

Trước năm 1975 làm đặc ủy Thanh Niên chốn Sông Hương Núi Ngự

Đất Thừa Thiên người thực sự trưởng thành.

Lặng lẽ, khiêm nhường, giữ đức vô tranh

Giản dị, uy nghiêm thực hành thí xả.

Năm 1993, Hòa thượng vào Sài Gòn nương chúng Quảng Hương Già Lam tu hành khiêm hạ, gần gũi các bậc thạc đức cao tăng.

Hết lòng phụng sự thanh thiếu niên Phật tử bỉnh chúc truyền đăng,

Giữ vững hạnh trong ngần, không khuất phục trước thế quyền ly tán.

Năm 2003, tại Đại hội Nguyên Thiều của GHPGVNTN, Hòa thượng được cung cử làm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh Niên.

Năm 2012, Hòa thượng giữ chức Trưởng ban Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh, về sau là Hội Đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam.

Năm 2016, Hòa thượng được Chư tôn đức trong hai Hội đồng cung cử làm Chánh Thư Ký Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ GHPGVN Thống Nhất.

Suốt những năm tháng ra làm Phật sự, Hòa thượng hết lòng cống hiến công sức của mình cho Giáo hội.

Soạn thảo từng văn bản chuẩn mực, thâm nghiêm

Biên tập từng trang kinh rõ ràng, kỹ lưỡng.

Cúi mình trước những bậc cao tăng trưởng thượng

Thị phạm trước từng anh huynh trưởng hữu duyên.

Bậc thạch trụ tòng lâm!

Đến như làn gió mát hóa giải những truân chuyên

Đi tựa cánh chim hồng trung kiên nhưng nhẹ hẫng.

Năm 2019 biết tuổi già kề cận, Hòa thượng trao lại chức Tổng thư ký HĐ Tăng-Già Bản Thệ để Chư tôn đức liệu lo.

Lặng lẽ tại Quảng Hương Già Lam như lửa tắt tàn tro

Đối diện với công án tử sanh trước chuyến đò nghiệp mệnh.

Than ôi!

Mây Nhà Lam đã hiếm những tàng che mát lạnh

Thuyền Giáo hội đang cần những bậc vững tay chèo.

Thầy đi Mật hạnh trong veo

Mưa nguồn đẫm lệ trông theo mịt mờ.

Ngưỡng bạch Giác linh cố Hòa thượng!

Toàn thể Chư tôn đức trong Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, HĐ Giáo Giới GĐPT Việt Nam, BHD Trung ương và toàn thể đoàn sinh GĐPT Việt Nam các cấp thành tâm hướng vọng, kính tiếc, tri ân và đảnh lễ.

Ngưỡng nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc, hồi nhập Ta-bà, hóa độ chúng sanh đồng về bến giác.

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A-Di-Đà-Phật.

NAM MÔ TỪ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP TAM THẾ HÚY THƯỢNG TÂM HẠ HIỀN TỰ THANH HUYỀN HÒA THƯỢNG GIÁC LINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *