Học Phật giúp ta có đôi mắt Chánh kiến

Tác giả: St

Trước khi học Phật, làm việc gì thì cứ làm mà không nghĩ thấu đáo, không biết nhân quả. Học Phật rồi thì làm gì cũng nghĩ đến nhân quả, hiểu rõ công việc, nhìn thấu lòng người, biết rõ tốt xấu, nên làm hay không nên làm. Tự nhin có khả năng nhìn xa, trông rộng và ít phạm sai lầm.

Trước khi học Phật, kết bạn với ai thường cứ nghĩ đến danh và lợi với họ rồi mới chơi, kết bạn phải có lợi ích gì đó, cùng quan điểm mới gần gũi. Học Phật rồi thì thấy người hiền trí mới nên gần để hầu, tìm người đạo đức để chơi và học hỏi. Bạn bè quý ở chân thành, trí tuệ mà chơi. Ai lấy danh lợi làm điều kiện giao lưu thì tự xa lánh. Chọn được bạn hiền, thầy trí để mà gần.

Trước khi học Phật, làm việc luôn muốn ôm giữ và sở hữu nhiều vật chất, tài sản và vơ vét vào cho đầy túi, bất chấp những người xung quanh nghèo khổ, đau thương thế nào. Học Phật rồi thì làm việc nhiều hơn, nhưng không muốn sở hữu nhiều, cho đi để mọi người an vui, hạnh phúc. Biết rằng ôm nhiều thứ thì khổ muôn nơi, nên tự biết đủ, Biết đủ rồi thì bố thí, cho đi để hạnh phúc.

Trước khi học Phật, lúc sa cơ lỡ vận, găp nhiều bất hạnh và không may mắn trong công việc, gia đình thì đến chùa cầu xin, đến xem thầy bói, hỏi nhờ thầy phong thủy, mua bùa chuộc yếm, đủ thứ linh vật đắt tiền. Học Phật rồi thì hiểu rõ hết phước thì họa đến, oan gia thì đến lúc phải trả, không có cầu xin ai hết, tự tin mà sống mà chấp nhận bất hạnh, đau thương và kiên nhẫn vượt qua nó. Không còn sợ hãi, lo âu và bất an nữa. Trả xong, vượt qua thì hạnh phúc và thành công lại đến.

Trước khi học Phật, khi hay ăn thịt nhậu nhẹt, thích món ngon vật lạ, các loài thịt rừng, thịt cá quý hiếm đắt tiền đều ham thích, ăn ngon và rượu quý. Đi đâu cũng muốn tìm món ngon để hưởng thụ. Học Phật rồi, thì có lòng cảm thông và yêu thương chúng sanh bị giết thịt để cho ta ăn, yêu thương con bò, con heo, con gà, con cá, tự nhiên thấy chúng đáng yêu và không nỡ ăn thịt chúng. Tự nhiên có lòng từ bi, đồng cảm với muôn loài nhiều hơn.

Học Phật được nhiều cái lợi thiết thực lắm, nên quý chư vị cứ hoan hỷ mà học, mà hành. Từ từ sẽ thấy sự chuyến biến trong tâm thức của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *