Chùa Phước Long: Khóa tu ngày Phước Huệ mùng 7 tháng 5 âm lịch – Lễ ngũ bách danh

Tác giả: Tin Hiền Ấn, ảnh Hiền Hải

Bảng tin: Khóa tu mùng 7 tháng 5 năm Quý Mão (nhằm ngày 24/6/2023), tại chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.

– LỄ NGŨ BÁCH DANH – QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
– THÍNH PHÁP – Đại đức Thích Hiền Đăng giảng.

Sáng ngày 7/5/Quý Mão (tức ngày 24.6.2023), chùa Phước Long đã trang nghiêm tổ chức khóa tu truyền thống “Một ngày Phước Huệ”, nhằm sách tấn bốn chúng đệ tử tại Bản tự theo tinh thần từ bi và thực hành hạnh lợi tha của chư Phật, Bồ tát và Tổ sư.

“Giáo pháp của Như Lai là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, không có thời gian, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu”.

Phật giáo lấy nhân sinh làm trung tâm, việc cứu độ chúng sanh phải được đặt trên nền tảng chuyển hóa nội tâm. Do đó, tùy vào từng quốc độ và căn cơ khác nhau, Đức Phật đã thị hiện những phương pháp cứu khổ chân thực nhất.

Trên tinh thần hóa độ tùy duyên ấy, chùa Phước Long đã tạo nên một truyền thống tu học tốt đẹp. Với chương trình khóa tu Phước Huệ vào mùng 7 mỗi tháng, đã giúp cho những hành giả có thêm thời gian gần gũi Tam bảo, gieo hạt giống từ bi vào dòng sông tâm thức.

Khóa tu đã diễn ra trang nghiêm và thanh tịnh, dưới sự chứng minh của chư tôn đức. Những nụ cười an lạc, cùng những lời giảng chứa đựng đầy tinh thần chánh pháp, và tâm nguyện hướng về chúng sanh đang còn chìm đắm trong đường mê sớm quay về cửa chân như. Tất cả đã tạo ra những năng lượng tích cực, để chánh pháp của Như Lai được trường tồn, làm lợi lạc cho quần sanh.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát.
Ban Truyền thông CPL, ngày 25.6.2023 – Phật lịch 2567.

Chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định
Đạo tràng
Ghi danh khóa tu
Ghi danh khóa tu
Trì chú Đại bi
Tọa thiền
Trì chú
Đạo tràng
Tụng kinh
Chí thành trì tụng
Đại đức Thích Hiền Đăng giảng pháp cho đạo tràng
Đạo tràng thính pháp
Thính pháp

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *