Ngày tu Phước Huệ – khóa lễ ngũ bách danh tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Tin Hiền Ấn - ảnh Hiền Giác, CPL

Bảng tin: Khóa tu mùng 7 tháng 9 năm Quý Mão (nhằm ngày 21/10/2023), tại chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.

– LỄ NGŨ BÁCH DANH – QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.

– THỌ TRÌ ĐẠI BI THẦN CHÚ 

– ĐẠO TRẦNG THÍNH  PHÁP – Sư cô TN. Tánh Hoà thuyết giảng.

Hôm nay, ngày 7/9/Quý Mão (nhằm ngày 21/10/2023), Bốn chúng đệ tử chùa Phước Long đã trang nghiêm thanh tịnh cung thỉnh mười phương chư Phật – lịch đại Tổ sư và chư tôn thiền đức chứng minh khai kinh khóa tu truyền thống “Một ngày Phước Huệ”.

Phật giáo luôn đề cao tinh thần đạo và đời song hành, xây dựng tịnh độ nhân gian hiện tiền. Do đó, trên tinh thần từ bi trí tuệ, giáo pháp đức Phật luôn hướng con người đến chỗ chân, thiện, mỹ. Trong Lương hoàng bảo sám dạy rằng:

“Còn phàm phu thì gọi là buộc. Đã chứng quả Thánh thì gọi là giải. Buộc tức là kết quả ác do hành động bạo ác của ba nghiệp ác đã gây ra. Giải tức là quả báo lành vô ngại giải thoát của ba nghiệp lành đã gây ra”.

Phàm phu là tên gọi chung cho những tâm thức đang còn chơi vơi giữa biển khổ trầm luân. Hằng ngày theo thói quen tạo ác lánh thiện, chúng ta như những cái xác không hồn, cứ mải mê làm việc bất chánh. Bấy giờ, pháp Phật như một phương thuốc hiệu dụng cho những ai siêng năng tu tập, chỉ người có lòng tin kiên cố và thực hành chuyên cần thì ắt đạo nghiệp thành tựu. Lúc ấy, tất cả nghiệp lành cùng nghiệp dữ đều được dung hòa tạo thành một nguồn năng lượng tích cực để tăng trưởng Bồ-đề tâm.

Do đó, trong kinh Phật dạy: “Tội do nhân duyên mà sinh thì cũng do nhân duyên mà diệt”.

Đã sinh ra trong cảnh quốc độ nguy thí, đầy sự mê hoặc bắt nguồn từ những tâm thức còn mang tham, sân, si thì gặp cảnh sinh tâm là chuyện thường tình. Vậy ngoài phương pháp sám hối ra, không có phương pháp nào hơn nữa để mong giải thoát.

Ngài Chí Công hòa thượng đã khẳng định trong Lương hoàng bảo sám rằng:

“Không nơi nào có người tu các nghiệp lành, vâng lời Phật dạy mà mắc phải ác báo, bần cùng xấu xa tàn tật, bệnh hoạn, không được tự do, thấp hèn bị kẻ khác khinh chê, lời nói không ai tin dùng bao giờ”.

Khóa tu một ngày tu Phước Huệ tại chùa Phước Long, cũng nương trên tinh thần ấy và nguyện thực hành theo giác đạo mà chư vị Tổ sư đã truyền trao.

Cùng với sự chứng minh của chư tôn thiền đức, khóa tu đã diễn ra trang nghiêm và thanh tịnh. Nguyện cầu tâm tánh chúng sanh đang còn cứng cỏi mau chóng được cảm hóa nhiệm mầu.

Nguyện cầu bốn chúng đệ tử Phật giữ vững Bồ-đề tâm để sớm thành đạo quả.

Nam Mô Đại Từ, Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát thùy từ gia hộ.

Hình ảnh ngày tu Phước Huệ:

Đạo tràng chùa Phước Long
Lễ khai kinh
Thiện nam
Thiện nữ
Lễ Tam bảo
Cận sự nam
Niệm Phật kinh hành
Cúng quá đường
Thọ trai
Ban chung cổ
Tụng kinh
Sư cô Tánh Hoà giảng pháp
Tác bạch thỉnh sư
Thính pháp
Góp vui Pháp âm
Niệm Phật kinh hành
Niệm Phật kinh hành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *