Phật học Trí Diệu: Buổi thuyết trình về thiểu dục tri túc

Tác giả: Tin: Hiền Nguyên, ảnh Hải Lan

Nha Trang – Ngày 30/8/2021, Phật lịch 2565 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang – trong ba tháng an cư là thời gian để chư Tăng tập họp lại một chỗ, tinh chuyên tu học Giới Định Tuệ, thúc liễm thân tâm. Quý chú Điệu cũng nương vào đó, mà học hỏi kinh nghiệm, vun bồi các giáo lý sau thời gian học ở trường phổ thông.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội. Suốt thời gian mấy tháng vừa qua, dưới sự hướng dẫn của Sư cô Tánh Hòa, quý sư chú đã được vun bồi thêm các giáo lý Phật pháp căn bản, hành trì các oai nghi của người xuất gia tại chùa Tây Thiên – Tp Nha Trang.
Sau một thời gian học hỏi, hôm nay đã có buổi thuyết trình online để trình bày sở học của mình.

Dưới sự chứng minh của Đại đức Thông Độ (Quảng Nam), Đại đức Nhựt Lâm (Bình Định), Đại đức Minh Phương (Đồng Nai), Đại đức Nhựt Hỷ (Bình Định) cùng chư tôn đức gần xa và huynh đệ trong Bổn tự cùng quý Phật tử, quý sư chú đã mạnh dạn đứng trước ống kính và hoàn thành tốt bài thuyết trình của mình.

Sau bài thuyết trình, là các câu hỏi của quý Thầy, quý Phật tử để các chú giải đáp.

Và cuối cùng, là lời sách tấn động viên của Đại đức Nhựt Lâm khích lệ quý sư chú tiến tu, tinh tấn hơn trên bước đường tu học.

Nam mô Ly Cấu Địa Bồ Tát.

Hình ảnh buổi thuyết trình Online – Lớp Phật học Trí Diệu:

Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Quý chú Điệu chuẩn bị trình bày bài thuyết trình
Quý chú Điệu chuẩn bị trình bày bài thuyết trình
Thầy Thông Độ chỉ dạy thêm về phần nội dung
Thầy Nhựt Lâm khuyến tấn đại chúng
Sư cô Tánh Hoà trợ giúp sư chú trả lời câu hỏi
Phật tử đặt câu hỏi
Sư cô Tánh Hoà và Quý chú Điệu chuẩn bị trình bày bài thuyết trình
Trình bày online
Sư chú Hiền Khánh trình bày
Sư chú Hiền Minh trình bày
Sư chú Hiền Tịnh trình bày
Sư chú Hiền Hải trình bày
Sư chú Hiền Thắng trình bày
Quý sư chú trình bày online
Lớp Phật học Trí Diệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *