Thời pháp thoại cho cộng đồng Phật tử Việt tại chùa Quang Minh, Melbourne, Úc châu

Tác giả: Tin: Lan Nhã, ảnh Hải Lan

Úc châu – Sáng ngày 11 / 11 / 2018, trong chuyến Phật sự tại Úc châu, được sự hoan hỷ của Thượng toạ trụ trì chùa Quang Minh, và sự thỉnh cầu của cộng đồng Phật tử tại Melbourne, Úc châu; thầy Nhựt Lâm, thầy Quảng Kim và Sư cô Tánh Hòa đã đăng lâm đạo tràng chia sẻ thời pháp thoại về đề tài “Đạo Phật cho người xa xứ”. Thời pháp thoại được chư tôn đức khởi dậy tình quê hương, chia sẻ những giá trị trong cuộc sống và khuyến tấn tu học, mang ánh sáng tuệ giác đến cho chính mình và mọi người.

Chư Pháp tùng duyên sinh

Diệt tùng nhân duyên diệt

Ngã Phật Đại Sa môn

Thường tác như thị thuyết.

Nghĩa là:

Các Pháp do duyên sinh

Lại cũng do duyên diệt

Thầy tôi là Đức Phật

Thường giảng dạy như vậy.

Thời pháp khép lại, cả hội chúng lãnh hội và hoan hỷ trong cơn mưa pháp.

Chúng tôi đăng tải chùm ảnh hội chúng đến quý độc giả thưởng lãm:

Chùa Quang Minh, Australia
Chư tôn đức Tăng Ni
Trò chuyện cùng TT trụ trì chùa Quang Minh
Thầy Nhựt Lâm
Quang cảnh thời pháp thoại
Quang cảnh thời pháp thoại
Quang cảnh thời pháp thoại
Quang cảnh thời pháp thoại
Quang cảnh thời pháp thoại
Quang cảnh thời pháp thoại
Một góc nhìn
Quang cảnh thời pháp thoại
Quang cảnh thời pháp thoại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *