Video: Chùa Phước Long (Bình Định) biếu 1000 phần quà đến bà con nhân mùa Vu lan – Báo hiếu (2023)

Tác giả: Video by Hiền Nguyên

Chùa Phước Long (Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định): Biếu trên 1000 phần quà “Hạt cơm Phật” cho nhân dân khó khăn, neo đơn trong tuần lễ pháp hội Vu lan – Báo hiếu, Phật lịch 2567, Dương lịch 2023.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *