Ba dòng nước thanh lương kính dâng người

Tác giả: Hiền Lai
Mộc Dục
Mộc Dục

Hôm nay, mọi người con Phật chúng ta tập hợp tại đây (Chùa Phước Long – Tây Sơn – Bình Định) để mừng ngày khánh đản và làm lễ tắm Phật sơ sanh. Xin đại chúng hãy lắng nghe! Cách đây hơn 25 thế kỷ tại thành Ca Tỳ La Vệ giữa loài người chúng ta và trên trái đất xinh đẹp này, một Đức Phật đã ra đời. Đó là Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài là một con người như chúng ta nhưng ngài đã đưa sự tỉnh thức của lên Ngài đến mức độ cao nhất, Ngài đã trở thành một bậc tỉnh thức vẹn toàn, Ngài là một con người như chúng ta nhưng Ngài đã phát huy khả năng hiểu biết và thương yêu của Ngài tới mức tột cùng. Ngài là đóa hoa đẹp nhất và quý nhất trong vườn hoa nhân loại, Ngài là một đóa hoa ưu bát đa la mỗi ba ngàn năm mới nở một lần.

Con nay rưới tắm các Như Lai

Trí sạch trang nghiêm công đức lớn

Chúng sanh năm trược rời cấu trần

Cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân.

Án mâu nimâu ni, tam mâu nitát bà ha. (3l)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Thế giới của chúng con hôm nay tha thiết chắp tay nguyện cầu cho mùa hoa vô ưu trở lại trong lòng người, hạt giống Từ bi – Trí huệ mà Ngài đã gieo rắc năm xưa trên lưu vực sông Hằng nay đã mọc lên tươi tốt khắp nơi. Chúng con tin tưởng vững vàng, nơi tương lai đạo Phật trong gia tài của nhân loại, đạo Phật đang còn đó như viên như ý bảo châu cho chúng con nhận thức rằng, tinh thần đạo Phật là chất liệu liên kết được con người trong ý hướng phụng sự hòa bình, cho chúng con nhận thức rằng chỉ có tinh thần phá chấp và tình yêu thương chân thực mới có thể cứu được chúng con khỏi sa vào vực thẳm vô minh. Chúng con chắp tay hướng về Ngài với tất cả niềm tin còn lại, lạy Phật cho chúng con đừng vụng về dại dột mà gây thêm khổ đau cho nhau, cho nước mắt của chúng con hôm nay tưới xuống gốc tình thương để cây tình thương ngày mai mọc lên tươi tốt. Xin cho chúng con biết nhìn nhận nhau, cầm lấy tay nhau mà dựng lại cuộc đời.

Hãy chắp tay tưởng niệm giờ phút đản sanh của người vì thế gian khổ đau mà thực hiện Bi – Trí viên mãn. Giờ đây trên thế giới, mọi người đang thanh tịnh nhập từ bi quán. Ôi ! Mát mẻ làm sao dòng suối từ bi của Phật, bản thân của chúng ta là từ bi không khí chung quanh ta là từ bi và tất cả những hành động của chúng ta đều do từ bi thúc đẩy. Ngày hôm nay trời xanh, nắng vàng, hoa lá đều ca ngợi từ bi mừng vui khánh đản. Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh của ngày khánh đản, tất cả chúng ta đều nên phải ý thức rằng năng lượng của từ bi tâm sẽ làm ráo khô dòng lệ, làm nở nụ cười tương thân tương ái và đưa nhân loại ra khỏi biển sầu thương. Ngay giờ phút trang nghiêm này, mọi người chúng ta hãy lắng tâm thanh tịnh hòa cùng nhịp đập con tim của mọi người Phật tử khắp năm châu hướng về Đấng Cha Lành phát nguyện sống theo giáo lý tỉnh thức của Ngài để chuyển hóa con người và thế giới Ta bà này trở thành con người và thế giới của cõi Tịnh độ an lành ngay trong cuộc sống. 

Chúc nguyện người thấy nghe sống an lành trong tuệ giác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *