Bản tin: Chùa Bình Quang (Tây Sơn – Bình Định) – Ngày tu an lạc và chương trình Hạt cơm Phật

Tác giả: Ban truyền thông CPL
Ngày mùng 1 tháng 4 năm Giáp Thìn (8/05/2024) Bổn tự, Bổn đạo chùa Bình Quang đã cùng nhau tu tập ngày An lạc và thọ trì Ngũ bách danh tôn kinh – Quán Thế Âm Bồ tát.
 
Đảnh lễ Quán Âm đại bi chủ
Nguyện lực hồng thâm tướng hảo thân
Nghìn tay trang nghiêm khắp hộ trì,
Nghìn mắt quang minh khắp quán chiếu.
Trong lời chân thật tuyên mật ngữ
Trong tâm vô vi khởi bi tâm
Sớm khuyến mãn nguyện mọi hy cầu

Vĩnh viễn diệt trừ bao tội nghiệp.
 
Tặng 250 phần bún chay và bánh mỳ đến với những người hữu duyên, gieo chút nhân lành và kết nối thiện căn vào ngôi nhà Phật pháp.
Bố thí cho đi việc rất cần
Hãy nên làm phước cứu tha nhân
Hãy cho đi để nhận lại nhiều hơn
 
Đạo tràng trang nghiêm, hoan hỷ. Nguyện cầu Phật lực gia hộ cho Chùa Bình Quang mọi Phật sự sớm được viên mãn.
 
Ban truyền thông CPL.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Đại đức Thích Hiền Đăng trú trì chùa Bình Quang, Tây Sơn, Bình Định
Đại đức Thích Hiền Lai trú trì chùa Phú Lạc, Bình Định
Đạo tràng chùa Bình Quang
Đại chúng thọ trì Ngũ bách danh tôn kinh
Phật tử Đức Hội, trưởng ban hộ tự chùa Bình Quang
Hạt cơm Phật
Hoan hỷ kết nối thiện duyên
Công viên quả mãn, đạo Bồ đề sớm thành tựu
Phổ thí thập loại chúng sanh đang chìm đắm luân hồi
Sương sớm tinh mơ tụng diệu pháp, hoàng hôn ngả lưng ngộ vô thường
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *