Bảng tin: Đón giao thừa 2022 – Khánh vía đức Phật Di Lặc

Tác giả: Tin Phước Long và ảnh Hiền Nguyên

Lễ trừ tịch – đón Giao thừa xuân Nhâm Dần – Khánh vía đức Phật Di Lặc, Phật lịch 2566

Vào lúc 00h01 ngày mùng 1/Giêng/Nhâm Dần (nhằm ngày 1/2/2022), Phật lịch 2566 – Thời khắc Giao thừa đã điểm tại chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định Phật tử gần xa đã vân tập đông đảo, tất cả đều hân hoan chuẩn bị đón Minh niên năm mới. Đại đức trụ trì với thân tâm chánh niệm khai chung bảng, mở đầu cho một năm mới tràn đầy pháp lạc, ban chung cổ cử 9 hồi chuông trống Bát nhã thỉnh Phật thượng đường, đại chúng đồng văn xưng tán Hồng danh Khánh vía Đức Phật Di Lặc và lễ Phật đầu năm, nguyện cầu cát bảo bình an, thiền môn hưng thịnh, thế giới hoà bình.

Tiếp đến Đại đức trụ trì đã có lời chúc Tết đầu năm đến toàn thể hội chúng, và phát Lộc Xuân tấn tài, tấn lộc, sở nguyện như ý.

Giao thừa nguyên đán lễ nghiêm trang,

Rước Phật đón Xuân lễ huy hoàng

Công đức vô biên ban tất cả,

Vui mừng chúc tụng khắp nhân gian.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Hình ảnh khóa lễ:

Tết 2022 – chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Tết 2022 – chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Tết 2022 – chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Tết 2022 – chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Tết 2022 – chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Tết 2022 – chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Tết 2022 – chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Tết 2022 – chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Tết 2022 – chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Tết 2022 – chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Tết 2022 – chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Tết 2022 – chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Tết 2022 – chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Tết 2022 – chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Tết 2022 – chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Tết 2022 – chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Tết 2022 – chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Tết 2022 – chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Tết 2022 – chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Tết 2022 – chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Tết 2022 – chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Tết 2022 – chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Tết 2022 – chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Tết 2022 – chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *