Bảng tin: Lễ kỵ giỗ mẫu thân của thầy Huyền Châu, Nhựt Lâm, Hiền Đăng, ngày 19/3/Quý Mão (2023)

Tác giả: Tin: Chánh Đẳng, ảnh Phước Long

Khắc trên đá lời tri ân về mẹ

Nghĩa sinh thành con nghĩ quặn lòng đau.

Quê nhà: Sáng ngày 8.5.2023 (nhằm ngày ngày 19/3/Quý Mão) gia quyến chúng con kính thiết trai nghi lễ kỵ giỗ mẫu thân.

Tín hạnh nguyện tha thiết.
Dứt niệm sẽ hồi quang ư.

Ta bà là nơi chỗ tựa nương, cũng như quán trọ ở ven đường, mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn viễn phương.

Chúng con kính niệm ân chư tôn thiền đức Tăng Ni đã quang lâm chú nguyện, gia quyến cảm ơn quý Phật tử, bà con gần xa đồng hộ niệm tuần kỵ giỗ mẫu thân chúng con.

Hương linh Phật tử: Trương Thị Sáu
Pháp danh: Nhựt Độ
Nguyên sinh: Canh Dần
Vãng ngày: 19.3 âm lịch

Nam mô Tây phương từ phụ A Di Đà Phật.
Quê nhà, ngày 8.5.2023 – Phật lịch 2566.

Ban thờ Tam bảo tại gia
Đức Bồ tát Quán Thế Âm
Ban thờ thân mẫu
Tụng kinh Di Đà kỳ siêu
Gia quyến dâng lời tác bạch
Gia quyến dâng lời tác bạch
Gia quyến dâng lời tác bạch
Tham lễ Tam bảo, niêm hươn bạch Phật
Chư tôn đức Tăng Ni cúng ngọ
Chí thành
Cúng ngọ Phật
Lễ Tam bảo
Kỳ siêu và tiến thực chư hương linh
Kỳ siêu và tiến thực chư hương linh
Kỳ siêu và tiến thực chư hương linh
Hiếu quyến
Hiếu quyến
Đốt nén hương lòng
Chư tăng
Khóa lễ kỳ siêu
Đạo tràng chấn tế thập loại cô hồn
Đạo tràng chấn tế thập loại cô hồn
Đạo tràng chấn tế thập loại cô hồn
Kinh cổ, kinh bạt
Dâng hương thỉnh nguyện
Lễ Tam bảo
Hóa sớ
Hộ niệm
Tuyên sớ
Chư Tăng
Phật tử
Nghinh đón
Hoan hỷ
Tác lễ tưởng niệm
Kể chuyện xưa
Thọ trai
Cỗ chay
Cỗ chay
Những giỏ quà tưởng niệm của chư tôn đức Tăng ni và Phật tử gần xa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *