Bảng tin: Lớp Phật học Trí Diệu thuyết trình online

Tác giả: Tin: Tây Thiên, ảnh Đất Võ

BẢNG TIN: BUỔI THUYẾT TRÌNH ONLINE CỦA CÁC SƯ CHÚ

Sáng ngày 24/7/2021 (nhằm ngày Rằm/6/Tân Sửu) – lớp Phật học Trí Diệu tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang tổ chức buổi thuyết trình Phật học online với sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni làm giám khảo như: Thầy Nhựt Lâm, thầy Nguyên Thế (Bình Thuận), thầy Hiền Đăng, Sư cô Tánh Hoà (giáo thọ phụ trách môn Phật pháp)… và quý Tăng sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM.

Các sư chú đã trình bày mạch lạc, súc tích với nhiều đề tài như: Sám hối, Thờ Phật, Trì chú, Ngũ giới, Lịch sử đức Phật…

Buổi thuyết trình đã mang lại nhiều lợi ích về kinh nghiệm học và tu của các Sư chú. Đây là những mầm non của ngôi nhà Phật giáo.

Lời đức Phật dạy:
Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng từ. Này Rahula, do tu tập sự tu tập về lòng từ, cái gì thuộc sân tâm sẽ được trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng bi. Này Rahula, do tu tập sự tu tập về lòng bi, cái gì thuộc hại tâm sẽ được trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về hỷ. Này Rahula, do tu tập sự tu tập về hỷ, cái gì thuộc bất lạc sẽ được trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về xả. Này Rahula, do tu tập sự tu tập về xả, cái gì thuộc hận tâm sẽ được trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về bất tịnh. Này Rahula, do tu tập sự tu tập về bất tịnh, cái gì thuộc tham ái được trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về vô thường. Này Rahula, do tu tập sự tu tập về vô thường, cái gì thuộc ngã mạn được trừ diệt.

(Kinh Trung Bộ, kinh 62: Đại kinh giáo giới La-hầu-la)

Cổng tam quan chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
Lớp gia giáo Phật học Trí Diệu
Mầm non của Phật giáo
Lớp học giáo lý do Sư cô Tánh Hoà đảm trách
Ôn bài
Ôn tầm bối diệp
Giáo thọ
Ban giám khảo từ nhiều tỉnh khác nhau
Khám khảo online
Ban giám khảo từ nhiều tỉnh khác nhau
Ban giám khảo từ nhiều tỉnh khác nhau
Ban giám khảo từ nhiều tỉnh khác nhau
Thí sinh đang chuẩn bị bài
Thí sinh đang chuẩn bị bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *