Đức Phật dạy có bốn loại bạn tốt trên đời

Tác giả: Phước Long
Trong kinh Trường Bộ: Đức Phật nói với một thanh niên tên là Sīgalaka (Thi-ca-la-việt):
* Này thanh niên, có bốn loại bạn tốt như thế này:
– Người bạn thường giúp đỡ mình;
– Người bạn biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn với mình;
– Người bạn chỉ cho mình biết những điều thiện lành; 
– Người bạn biết đồng cảm với mình.
 
* Có bốn trường hợp có thể biết một người bạn tốt thường giúp đỡ mình:
– Người ấy bảo vệ bạn khi bạn vô ý bất cẩn;
– Người ấy bảo vệ tài sản bạn khi bạn vô ý bất cẩn;
– Người ấy là nơi nương tựa của bạn khi bạn sợ hãi;
– Khi bạn có nhu cầu cần thiết, người ấy giúp bạn gấp hai lần những gì bạn yêu cầu.
 
* Có bốn trường hợp có thể biết một người bạn tốt thường chia sẻ niềm vui nỗi buồn với bạn:
– Người ấy tiết lộ bí mật của mình cho bạn biết; 
– Người ấy giữ kín bí mật của bạn;
– Người ấy không bỏ rơi bạn khi bạn gặp khó khăn;
– Người ấy có thể hy sinh mạng sống vì bạn. 
 
* Có bốn trường hợp có thể biết một người bạn chỉ cho mình biết những điều thiện lành: 
– Người ấy ngăn cản bạn làm điều ác;
– Thúc đẩy bạn làm điều thiện; 
– Cho bạn biết những điều bạn chưa nghe; 
– Chỉ cho bạn con đường tái sanh lên cõi Thiên.
 
* Có bốn trường hợp có thể biết một người bạn đồng cảm với mình:
– Người ấy không vui trước nỗi bất hạnh của bạn;
– Người ấy hoan hỷ khi bạn được may mắn; 
– Người ấy ngăn chận những ai nói xấu bạn;
– Hoan hỷ những ai ca ngợi bạn.
(Kinh Trường Bộ, bài kinh 31: Kinh giáo thọ Thi-ca-la-việt)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *