Video: Đại Học Sakya Buddha – Diễn thuyết của GS. Đỗ Quốc Bảo & GS. Catherine A. Kelley

Tác giả: Bồ Đề Phật Quốc

Bồ Đề Phật Quốc – Đại học Sakya Buddha – Hội thảo Bản chất giáo dục Phật giáo và Giá trị phương tiện.

Đề tài: Vài kinh nghiệm dạy và học tiếng Anh cho sinh viên – Diễn giả: Giáo sư Catherine A. Kelley.

Đề tài: Nói về tiếng Phạn: Giá trị đặc biệt của Phạn văn trong việc tìm hiều Hán tạng vào thời kỳ đầu – Diễn giả: Giáo sư Đỗ Quốc Bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *