Buffet chay ngày kỵ Tổ Phước Huệ – Khai Sơn chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Tin: Phước Long, ảnh Hiền Hải, Hiền Quý

LỄ KỶ NIỆM LẦN THỨ 77 ĐỨC QUỐC SƯ huý CHƠN LUẬN hiệu PHƯỚC HUỆ – KHAI SƠN CHÙA PHƯỚC LONG, BÌNH ĐỊNH.

Sáng ngày 22/2/2022 (nhằm ngày 22/1/Nhâm Dần) Phật lịch 2566, tất cả bốn chúng chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định cung kính thiết lễ trai nghi cúng dường ngày kỵ giỗ Tổ sư khai sơn chùa Phước Long:

huý Chơn Luận
hiệu Phước Huệ.

Sự hình thành ba cõi dựa trên nhiều yếu tố, một trong những yếu tố không thể thiếu được là thức ăn. Thức ăn nào cũng có biên độ và giới hạn của nó, vượt qua biên độ này nó không còn tác dụng, nên người nhập thiền ăn bằng cảm thọ hỷ lạc.

Trong không gian ấm áp của mùa Xuân cùng với bản thể thanh tịnh và hoà hợp của bốn chúng, tạo nên hương đạo kết mây lành che mát cả một vùng. Chúng con kính tri ân quý ngài đã quang lâm chúng minh trai lễ, Bổn tự cảm niệm công đức tất cả quý Phật tử gần xa đã chung lo phẩm vật dâng cúng.

Kính chúc quý vị vô lượng an lạc.

Bình Định, ngày 22/2/2022 (nhằm ngày 22/1/Nhâm Dần) – Phật lịch 2566

Chùa Phước Long, Bình Định
Tổ đường chùa Phước Long, Bình Định
Chư Tăng thọ trai
Chư Tăng chọn thức ăn
Hoan hỷ
Phật tử tham dự
Hoan hỷ Lộc Tổ
Buffet
An lạc
Chư Tăng thọ trai
Mừng thầy
Lộc Tổ
Phật tử dùng cơm
Hoan hỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *