Cao Tăng Bình Định

Tác giả: Vạn Tường St

TỔ PHƯỚC HUỆ (Thập Tháp) – TỔ PHỔ HUỆ (Tịnh Lâm)

Bình Định lưỡng Huệ
Dục tú chung linh
Bắc Phổ nam Phước
Đại chấn gia thinh.

TỔ HUỆ CHIẾU (Thập Tháp) – TỔ HUỆ CHIẾU (Thiên Đức)

Bình Định lưỡng Huệ,
Thiền môn tinh tú
Chúc chiếu quang minh
Vĩnh hưng Tổ Đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.